مدیر گروه مدیریت

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : فرج اله رحیمی

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت

مرتبه علمی : دانشیار

محل تولد : فارسان

پست الکترونیکی :f.rahimi

تلفن داخلی : 4439

تلفن مستقیم : 33339712-061

 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )