سؤالات متداول

 

 آیا می توان مجلات را به امانت برد؟

مجلات را نمی توان امانت برد فقط جهت زیراکس می توان آن را از کتابخانه خارج کرد.

 تمدید کتاب به چه شکل می باشد؟

تمدید کتاب امانت داده شده از طریق سایت elib امکان پذیر می باشد

 چه تعداد کتاب می توان امانت برد؟

برای کارشناسی ۳ کتاب و برای کارشناسی ارشد و دکتری ۵ کتاب.

 روش جستجوی کتاب؟
 شرایط استفاده از پایان نامه:
مطالعه پایان نامه فقط در محل کتابخانه با ارائه کارت شناسایی امکان پذیر است .

امکان کپی ویا عکس گرفتن از پایان نامه وجود ندارد.

 هزینه دیرکرد کتاب به چه صورت است؟

به ازای هر روز دیرکرد ۱۰۰۰ ریال باید پرداخت شود.