ارتباط با واحد های دانشکده

راه های ارتباط با دانشکده

 
شماره تماس ریاست دانشکده :  33331216 061
 دورنگار :  33337411
تلفن داخلی: 4401-4402-4400
 
دبیرخانه  دانشکده  :  06133339795
معاون پژوهشی دانشکده: 06133362577
داخلی: 4403
معاون آموزشی دانشکده : 06133333645
داخلی 4416
تلفن داخلی گروه های آموزشی:  4411-4412-4413
امور پایان نامه و تحصیلات تکمیلی : 4414
دفتر گروه های آموزشی:
گروه اقتصاد: 4470،گروه حسابداری 4450،گروه مدیریت 4430، گروه علوم اجتماعی : 4460، گروه حقوق و علوم سیاسی 4440
 
مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده : مهندس عیسی جعفری

 

 

ارتباط با آموزش

آدرس پستی آموزش و تحصیلات تکمیلی  دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113 صندوق پستی:61355/156  
پست الکترونیک آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی :edueconomic@scu.ac.ir
  •  ارتباط در وضعیت کرونایی شمار تماس:  ۰۹۰۲۷۹۵۱۸۹۴  (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴)

-------------------------------------------------------------------------------------------
آموزش دانشکده :  33336456 061
دورنگار دانشکده  : 06133337411

تلفن مرکزی   : 19-06133330010

  • پست الکترونیک:  edueconomic@scu.ac.ir

  • تلفن داخلی معاون آموزش: 4416

تلفن های داخلی: 4411-4412-4413

تلفن داخلی امور آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی  : 4414

 

 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

 کارشناس مسئول اموزش  پوران نوذری 4411

 کارشناس آموزش- علوم سیاسی

خانم مرضیه فرزام نیا

4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4412

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4412

آموزش-دبیرخانه آموزش

خانم سیما بحرینی نژاد

4411

آموزش-حسابداری

خانم نوذری

4413

آموزش-مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

آموزش- حقوق 

خانم بندری

4412

آا آموزش تحصیلات تکمیلی

امور پایان نامه

 خانم مهناز عذاری اهوازی

4491

ا آموزش تحصیلات تکمیلی

گروه اقتصاد  - حقوق - علوم اجتماعی 

خانم ثریا طالقانی اصل

 

4414

 آموزش تحصیلات تکمیلی

گروه مدیریت - حسابداری

 خانم صمدی                                

 

4414

 

ارتباط با معاونت پژوهشی

آدرس پستی معاونت پژوهشی دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113  
-------------------------------------------------------------------------------------------

فکس دانشکده  : 33337411 - 061
شماره  تماس معاون پژوهش:06133362577
شماره داخلی معاون پژوهش : 4403
کارشناس  پژوهشی خانم  اسدی :  4405
واحد های تابعه
 مرکز کامپیوتر:  4409
کتابخانه دانشکده :4407

مجله های دانشکده اقتصاد

#مجله_اقتصادمقداری
#مجله_توسعه_اجتماعی
#مجله_دانش_و_پژوهش_حقوق
#مجله_بررسیهای_حسابداری

  ♦ مجله اقتصاد مقداری
علمی پژوهشی
شماره تماس: 33335664- 061
سردبیر: دکتر سید عزیزآرمن
کارشناس مجله: آزاده بدوی
پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir
 آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir
آدرس: هواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: 33335664- 061

♦ فصلنامه توسعه  اجتماعی
علمی پژوهشی
شماره تماس: 06133339711
سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
کارشناس مجله: نریموسائی
پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir
آدرس سامانه : qjsd.scu.ac.ir
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)
کدپستی 43337- 61357
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir

♦ مجله بررسی های حسابداری
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر ولی خدادادی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله بررسی‌های حسابداری،   کدپستی 43337- 61357
پست الکترونیکی: IAR@scu.ac.ir
وب سایت مجله http://jiar.scu.ac.ir

♦ مجله دانش و  پژوهش حقوق
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر پژمان محمدی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوق،   کدپستی 43337- 61357
وب سایت :http://economics.scu.ac.ir

 

دفترچه تلفن