کارکنان آموزش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

  پوران نوذری  کارشناس مسئول  آموزش 4411

2

ثریا طالقانی

 کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی(اقتصاد،علوم اجتماعی)

4414

3

صمدی

  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی (مدیریت، حسابداری)

4414

4

گلی اسدی

 امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

4491

5

 سیما بحرینی نژاد

 مسئول رشته  کارشناسی حسابداری

4413

6

لیلا مزاری

 مسئول رشته کارشناسی مدیریت 

4413

7

سحر میری

 مسئول رشته کارشناسی علوم اجتماعی

4412

8

مریم محقق

 مسئول رشته کارشناسی اقتصاد

4412