ارتباط با آموزش

آدرس پستی آموزش و تحصیلات تکمیلی  دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113 صندوق پستی:61355/156  
پست الکترونیک آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی :edueconomic@scu.ac.ir
 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu
-------------------------------------------------------------------------------------------
آموزش دانشکده :  33226531 061
دورنگار دانشکده  : 06133226533

تلفن مرکزی   : 614-06133226600

  • پست الکترونیک:  edueconomic@scu.ac.ir

تلفن داخلی معاون آموزش: 4416

تلفن های داخلی  مسول رشته ها کارشناسی: 4411-4412-4413

تلفن داخلی امورپایان نامه تحصیلات تکمیلی  خانم اسدی : 4491

آموزش تحصیلات تکمیلی: خانم صمدی گروههای مدیریت و حسابداری 4414

خانم طالقانی  گروههای اقتصاد و علوم اجتمتاعی 4414

 

 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

 کارشناس مسئول اموزش  پوران نوذری 4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4412

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4412

آموزش-حسابداری

خانم سیما بحرینی نژاد

4411

آموزش-مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

 امور پایان نامه  تحصیلات تکمیلی

 خانم  گلی اسدی

4491

  آموزش تحصیلات تکمیلی

 گروه اقتصاد - علوم اجتماعی 

خانم ثریا طالقانی اصل

4414

 آموزش تحصیلات تکمیلی

 گروه مدیریت - حسابداری

 خانم صمدی                                

4414