مسئول واحد فناوری اطاعات

  نام و نام خانوادگی : عیسی جعفری             مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات             

پست الکترونیک   :  jafari.e@scu.ac.ir  ، jafari.eisa@gmail.com                  شماره تماس:  4409     

 تحصیلات : کارشناسی علوم اقتصادی گرایش بازرگانی 

                کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

این واحد دارای دو سایت کامپیوتر مجزا برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) می باشد.  تعداد کامپیوتر ها به ترتیب در سایت کامپیوترکارشناسی20دستگاه،ارشد 30 دستگاه ، دکتری 11 دستگاه . کلیه خدمات زیر توسط  مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده انجام می گیرد :

شرح وظایف

1-نگهداری و سرویس رایانه ها

2-خدمات نرم افزاری ، در خواست های مربوط به اتوماسیون اداری

3-به روز رسانی پرتال دانشکده،

4-درخواست های مربوط به حساب کاربری  

5- پست الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6- پشتیبانی و به روز رسانی آنتی ویروس  و سرور

7- رفع اشکالات سخت افزار، نرم افزار،  شبکه - کامپیوترهای هیات علمی، کارکنان ودانشجویان

راهنماها و آیین نامه ها

پست الکترونیکی اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان ورودی قبل از سال۹۴

جهت ورود به سامانه از لینک روبرو استفاده نمایید :     https://mail.scu.ac.ir

پست الکترونیکی دانشجویان ورودی ۹۴ به بعد

جهت ورود به سامانه از لینک روبرو  استفاده نمایید: https://newmail.scu.ac.ir