فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز معاون پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395 دانلود (807.4k)
مجلات معتبر 98 دانلود (2,960.4k)
ضرایب تاثیر 2018 دانلود (59.5k)
فرم پروپوزال طرح های داخلی دانشگاه دانلود (99.5k)
فرم درخواست معرفی به خارج از دانشگاه دانلود (12.8k)