مسئول واحد کامپیوتر

مهندس عیسی جعفری

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

  • کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
  • کارشناس پرتال
  • مسئول واحد کامپیوتر

شماره داخلی : 4409

امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی : خانم اهوازی

 کارشناسی  خدمات پژوهشی 

مدرک تحصیلی : کارشتاسی

شماره تماس4501

شماره تماس مستقیم :  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۹