فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداری

 

فصلنامه علمی اقتصاد مقداری

عنوان اختصاری: JQE

محورهای مطالعاتی:  اقتصاد نظری و اقتصاد کاربردی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

دفتر مجله اقتصاد مقداری: 06133226532

پروانه انتشار: شماره720/124 مورخ 29/1/1383 به زبان فارسی- انگلیسی

نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس:  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۲

پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir

آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir

آدرس: اهواز- گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر مجله اقصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)

DOI: 10.22055 / JQE

دسترسی: آزاد

دارای مجوز: CC BY-NC 4.0

زبان: فارسی - انگلیسی

نوع داوری: داوری همتا، دو سویه نامشخص

هزینه ارسال مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

هزینه چاپ مقاله: 2500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 شاپا چاپی:  2008-5850

شاپا الکترونیکی:  2717-4271

کپی رایت © 2008-2021 دانشگاه شهید چمران اهواز.

تمامی مقالات ارسالی به این مجله، توسط سامانه مشابهت یاب  Ithenticate برای مقالات انگلیسی و سمیم نور و همانندجو برای مقالات فارسی ارزیابی می شود.

 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

اقتصاد مقداری

(بررسی­های اقتصادی سابق)

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند

سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن

دبیر اجرائی: دکتر سید مرتضی افقه                 

مدیر داخلی: دکتر سید امین منصوری  

ویراستار انگلیسی: دکتر امیر مشهدی

ویراستار فنی و صفحه آرایی: آزاده بدوی

      هیات تحریریه:

دکتر سید عزیز آرمن

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبد المجید آهنگری

دانشیار بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید مرتضی افقه

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سهیلا پروین

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران

دکتر رحیم چینی پرداز

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مرتضی سامتی

استاد دانشگاه اصفهان

دکتر مصطفی سلیمی فر

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن رنانی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر منصور زراء نژاد

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجید صامتی

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر مصطفی عمادزاده

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتر حسن فرازمند

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حمید کردبچه

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

هیات تحریریه بین المللی:

 

دکتر غلامرضا نخعی زاده

استاد دانشگاه کارلزروحیه آلمان

دکتر محمدقلی یوسفی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر جواد صالحی اصفهانی

استاد دانشکده اقتصاد انستیتوی پلی تکنیک ویرجینیا

دکتر محسن افشاریان

پسادکتری دانشگاه فنی مؤسسه کنترل و حسابداری برونشوویگ آلمان

 

                 

شرایط ارسال مقاله در فصلنامه اقتصاد مقداری:

 1. موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش­های مقداری یا اقتصاد کاربردی باشد.
 2. مقاله حاصل مطالعات، تجربه­ ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) و به لحاظ محتوا، مقاله علمی پژوهشی باشد. مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده­ ی نویسنده است.
 3. مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش­ها) چاپ نشده باشد.
 4. مقاله اصلی شامل عنوان، نویسندگان، چکیده، واژه­ های کلیدی، طبقه بندی JEL، مقدمه، بدنه­ ی اصلی، پیوست­ها و فهرست منابع باشد.

تبصره: فایل اصلی مقاله "بدون نام نویسندگان" باشد.

تبصره2: اعضای هئیت علمی می بایست از ایمیل سازمانی به منظور ارسال مقاله استفاده نمایند.

تبصره3:  به منظور رفاه نویسندگان، رعایت رسم الخط مجله اقتصاد مقداری در مرحله ی اول ارسال برای مجله اجباری نیست، با این وجود می بایست بخش های کلیدی یک مقاله ی پژوهشی را دارا باشد.

 • نویسندگان محترم توجه کنند که همانگونه که فایل مشخصات نویسندگان را ارسال می کنند، در سامانه مجله نیز ترتیب نویسندگان مقاله، نویسنده ی مسئول و مشخصات آن ها همانند فرمت فایل ارسال شده باشد. تبعات عدم تطابق و رعایت این مسئله، به عهده ی نویسنده (گان) است.
 • درجه ی علمی نویسنده و رشته، دانشکده ..........، دانشگاه............، شهر، کشور. به عنوان مثال:
 • استادیار اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • در صورتی که نویسندگان مقاله بعد از ارسال آن، درخواست تغییر در مشخصات نویسندگان را مقاله داشته باشند، لازم است بصورت مکتوب که در آن تمامی نویسندگان به همراه افیلیشن آن ها طبق فرمت استاندارد مجله تنظیم شده و توسط تمام نویسندگان جدید و قدیم امضاء شده باشد، از طریق ایمیل به مجله ارسال نمایند.
 • چارچوب مقاله به صورت استاندارد فصلنامه طبق فایل نمونه فایل راهنمای نویسندگان باشد.
 1. به غیر از چکیده ی فارسی کوتاه که در فرمت اصلی مقاله ارسال می شود، چکیده گسترده ((Extended Abstract به صورت فارسی و انگلیسی حداقل 450 کلمه )مطابق با فرم شماره4( ارسال شود.
 2. برای متون (چکیده یا مقاله) انگلیسی گواهی معتبر ترجمه (Native) به همراه مقاله ارسال  شود (بخش فایل‌های تکمیلی/اضافی).
 3. هزینه ارسال مقاله100 هزار ریال است که بعد از تایید مقاله و قبل از ارسال به داوری اخذ می‌شود و هزینه چاپ مقاله 250 هزار ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.
 4. با توجه به سیاست جدید مجله مبنی بر ارزیابی درجه ی مشابهت، در صورتی که مقالات ارسالی زیر 15 درصد مشابهت داشته باشند، برای داوری ارسال خواهد شد و در صورتی که مقالات بالای 30 درصد مشابهت داشته باشد، رد خواهد شد.
 5. مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 6. مقاله همراه با تعهد نامه نویسنده­ مسئول، در زمان ارسال فایل مقاله به عنوان فایل تکمیلی (فرم های شماره 1 و 2 و 3) ارسال گردد. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله،‏ کد رهگیری برای اطلاع از فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری­ ها به نویسنده مسئول اختصاص و به آدرس الکترونیکی وی ارسال می­ شود.
 7. مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

مشخصات مجله

 ویراستار فنی و صفحه آرایی، کارشناس مسئول مجلات: آزاده بدوی

 کارشناس مسئول مجلات  تلفن 4410

دفتر مجله اقتصاد مقداری: 06133226532

چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

پروانه انتشار: شماره720/124 مورخ 29/1/1383 به زبان فارسی- انگلیسی

نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­ های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۲

پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir

؛ آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir