اخبار گروه مدیریت

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1402

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1402

برنامه امتحانات دروس معارف اسلامی نیمسال دوم 1402

برنامه امتحانات دروس معارف اسلامی نیمسال دوم 1402

وزارت عتف طرح «دستیار فناوری» را اجرا می‌کند

وزارت عتف طرح «دستیار فناوری» را اجرا می‌کند

مقررات آموزشی میهمانی تابستانی

مقررات آموزشی میهمانی تابستانی