لیست موضوعات پژوهشی و پایان نامه تقاضا محور سازمان

موضوعات پایان نامه تقاضا محور

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سند الزمات توانمدسازی پاسان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگا ه ها دانلود (1,593.1k)
حمایتهای از پایان نامه-شهرک های صنعتی خوزستان 1400 دانلود (189.2k)
پروژ ه های حمایت شده ستاد مبارزه با مواد مخدر(شورای هماهنگی استان خوزستان) دانلود (235.4k)
سازمان امور مالیاتی کشور-حمایت از رساله دکتری سازمان امور مالیاتی کشور: http://taxresearch.ir/ دانلود (1,249.6k)
اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400 http://taxresearch.ir دانلود (808.1k)
موضوعات پژوهشی نیروی انتظامی دفتر تحقیقات کاربردی خوزستان دانلود (1,384.8k)
محورهای پژوهش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت محورهای پژوهشی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزات علوم تحقیقات و فناوری دانلود (76.4k)