رشته علوم اقتصادی

رشته علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد - اداره آموزش 

کارشناس :  خانم مریم محقق

مدرک تحصیلی : لیسانس زیست شناسی

شماره تماس 4413

شرح وظایف مسئول رشته

انجام کلیه امورآموزشی دانشجویان رشته اقتصاد روزانه و شبانه مقطع کارشناسی از شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل اعم از :

1 -ثبت نام و تحویل مدارک و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

2-پاسخگویی به کلیه مراجعین حضوری و تماسهای تلفنی مرتبط

3-تنظیم گزارش و ارسال پاسخ مکاتبات و استعلام های آموزش کل شامل موارد ذیل:

عدم رعایت پیش نیاز وهم نیاز

عدم رعایت سقف واحد

اخذ دودرس ازگروه معارف

خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان اخراجی

غیبت وعدم مراجعه جهت انتخاب واحد

اعلام اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

اعلام اسامی دانشجویان مشروط

4-تنظیم کلیه فرمهای آموزشی مورد نیاز دانشجو در طول دوره تحصیل وتحویل به دانشجو یا ارسال به آموزش کل شامل  : تاییدیه انتخاب واحد – نامه دردست بررسی-گواهی اشتغال به تحصیل – اصلاح کارنامه و....

 5-تهیه وتنظیم برنامه امتحانات پایان نیمسال

 6-تهیه وتنظیم فرمهای فارغ التحصیلی و تسویه حساب آموزشی و مالی

 7-انجام امور مالی مربوط به دانشجویان شبانه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

فایل های مور د نیاز گروه اقتصاد

فایل های مورد نیاز گروه اقتصاد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ترم بندی کارشناسی 96 به بعد دانلود (57.0k)
کاتالوگ درسی کارشناسی اقتصاد 96 به بعد دانلود (198.5k)
کاتالوگ درسی ارشداقتصاد نظری 96 به بعد دانلود (104.5k)
کاتولوگ درسی دکتری 96 به بعد دانلود (380.9k)
کاتالوگ درسی ارشد توسعه و برنامه ریزی 96 به بعد دانلود (370.5k)
کاتالوگ کارشناسی دانلود (139.5k)
ترم بندی دکتری دانلود (13.6k)
ترم بندی ارشد دانلود (35.4k)
ترم بندی کارشناسی دانلود (123.5k)