راهنمایی فعال سازی پست الکترونیک

 

 با سلام 

برای آگاهی از یوزر و پسورد پست الکترونیکی دانشجویی دکتری و ارشد از راههای زیر اقدام نمایید.

 1-  -شماره داخلی 4409- شماره دانشگاه 14- 06133226600  فناوری اطلاعات دانشکده اقتصاد مهندس جعفری زمان پاسخگویی از شنبه تا چهار شنبه

  2-  روش اول  تکمیل فرم درخواست پست الکترونیکی دانشجویان ارشد و کتری- در زمان پر کردن فرم، Personal Email ایمیل شخصی که اکنون استفاده می کنید   (gmail-yahoo) و تصویر انتخاب واحد را پیوست نمایید- (  ایجاد پست الکترونیک جدید)

  3--روش دوم ارسال درخواست از طریق  پست الکترونیکی  به  zahiri.m@scu.ac.ir  ، مهندس زهیری- سازمان مرکزی- حتما تصویر کارت دانشجویی یا انتخاب واحد ترم جاری را ارسال  کنید (فراموشی  یوزر و پسورد)

4- شماره داخلی 1663 مهندس زهیری  14- 06133226600 زمان پاسخگویی از شنبه تا چهار شنبه

  برای بایگانی  درخواستها لطفا از طریق پست الکترونیکی معرفی شده اقدام نمایید