درباره گروه مدیریت

 

تاریخچه گروه

به منظور آموزش ، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص در منطقه جنوب غرب کشور، گروه مدیریت در سال 1354 با  پذیرش دانشجو در رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی رسما فعالیت خود را آغاز نمود. از زمان تاسیس این گروه تاکنون بسیاری از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت این دانشگاه در مشاغل مهم دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت هستند.

 

موضوعات آموزشی گروه

با توجه به رشته – گرایش های مختلف گروه مدیریت و همچنین تنوع تخصص اعضای هیئت علمی این گروه، تمرکز آموزشی گروه بر تدریس موضوعاتی نظیر؛ مدیریت بازار و بازاریابی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مدیریت و انتقال تکنولوژی، مدیریت تولید وعملیات، مدیریت زنجیره تامین و موضوعات رفتار سازمانی ومنابع انسانی است.

 

موضوعات تحقیقاتی گروه

با توجه به ماموریت محور بودن دانشگاه شهید چمران اهواز و تاکید این دانشگاه بر تحقیقات مصوب جهت دار برای هریک از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته های مختلف، اعضای هیئت علمی گروه مدیریت نیز با توجه به تخصص وعلاقه خود برنامه های تحقیقاتی مشخصی را دنبال می کنند. عمده ترین موضوعات تحقیقاتی در این گروه عبارتند از: مطالعات بازار داخلی و بین الملل ، مطالعات مدیریت ریسک و سرمایه گذاری، مطالعات توسعه صنعتی، مطالعات مدیریت عملکرد و بهره وری، مطالعات رفتار و منابع انسانی و مطالعات تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک. در این راستا، گروه مدیریت متناسب با حوزه های تحقیقاتی مذکور تاکنون چندین پروژه تحقیقاتی در سطح استانی و منطقه ای با صنایع مختلف اجرا نموده است.

رشته های تحصیلی گروه

گروه مدیریت در دو مقطع کارشناسی  وکارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در این گروه مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی  و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی با 4 گرایش( بازاریابی، کارآفرینی، بازرگانی داخلی و تجارت الکترونیکی) ، مدیریت صنعتی با یک گرایش ( تولید و عملیات) و مدیریت مالی ارائه می شود. بر اساس برنامه راهبردی گروه ، این گروه در آینده ای نزدیک در صدد راه اندازی دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی و ایجاد رشته گرایش های جدید در مقطع کارشناسی(مدیریت صنعتی) و در مقطع کارشناسی ارشد( مدیریت دولتی و مدیریت تکنولوژی) است.

اعضای هیئت علمی گروه

گروه مدیریت دارای 12 هیئت علمی است که از این تعداد یک نفر دارای مرتبه استادی، 2 نفر دارای مرتبه دانشیاری، 7 نفر دارای مرتبه استادیاری و 2 نفر دارای مرتبه مربی هستند.

 

آمار تعداد دانشجویان گروه

از زمان تاسیس این گروه تا کنون تعداد 2400 دانشجو در رشته وگرایش های مختلف فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر نیز در این گروه در مقطع کارشناسی تعداد 241  دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد تعداد 137 دانشجو در حال تحصیل است.

مدیر گروه رشته مدیریت

1- علی لاری، به مدّت 2 سال از 1354 تا 1358.

2- عبدالعزیز هدایتی، به مدّت 1 سال از 58 13 تا 1359.

در سال 1359 به دلیل تعطیلی دانشگاه ها، فعالیت گروه مدیریت نیز متوقف شد؛ سپس از سال 1361 فعالیت خود را مجدداً شروع نمود که افراد زیر تا به امروز به سمت مدیریت این گروه انتخاب شدند:

 1- علی لاری،  به مدت 3 سال، از سال 1361 تا 1364

 2- منصور صمدی، به مدت 1 سال، از سال 1364 تا سال 1365.

3- عبدالعزیز هدایتی،  به مدت 13 سال، از سال 1365 تا 1378

4- منصور صمدی،  به مدت 4 سال، از سال 1379 تا سال 1383

5- عبدالحسین نیسی، از سال  1383  تا  1388 مدت 5 سال

6- بهمن حاجی پور از سال 1388 تا سال 1391 به مدت 3 سال

7- مهدی نداف از سال 1391 تا 1392 به مدت 1 سال

8- جیران محمدی از سال 1392 تا سال 1393 به مدت 1 سال

9- حسنعلی سینایی از سال 1393 تا1395

10-ادریس محمودی از سال  تا

11- فرج اله رحیمی از سال 1397 تا کنون