سمینارهای هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ دانشکده اقتصاد

 

 

ردیف

تاریخ

روز

ارایه دهنده

دانشکده/مرکز

عنوان سخنرانی

ساعت

لینک وب نشست 

1

1400/9/20

شنبه

آقای دکتر حسین ملتفت

اقتصاد

واکاوی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نگاه جمعیت شناسی

12-14

https://b2n.ir/x42296

2

1400/9/21

یکشنبه

آقای امید رضافر-آقای سیدکریم موسوی

اقتصاد

تشریح شرایط تجرای طرح های تحقیقاتی و احتساب خدمت (کسر خدمت)

10-12

https://b2n.ir/j02438

3

1400/9/21

یکشنبه

دکتر معصومه شفعتی

اقتصاد

آشنایی با نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیو دی ای

10-13

https://b2n.ir/k64349

4

1400/9/21

یکشنبه

خانم شعبان

اقتصاد

آموزش ویراستاری متون علمی و ورد تخصصی

18-20

https://b2n.ir/w15078

5

1400/9/22

دوشنبه

آقای دکتر ایمان ممبینی

اقتصاد

تحلیلی بر وضعیت آسیب های اجتماعی در ایران

12-14

https://b2n.ir/k57163

6

1400/9/22

دوشنبه

خانم شعبان

اقتصاد

مدیریت علمی و استناددهی خودکار با نرم افزارendnote

18-20

https://b2n.ir/k83929

7

1400/9/22

دوشنبه

آقای دکتر بهروز صادقی

اقتصاد

تحلیل روش های تامین مالی دولت و پروژه های سرمایه گذاری

16-18

https://b2n.ir/t28013

8

1400/9/22

دوشنبه

آقای آقاجری

اقتصاد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (1)

11-13

https://b2n.ir/b06318

9

1400/9/22

دوشنبه

آقای عزت اله طیبی- آقای احسان جوینده پور

اقتصاد

آشنایی با نهادها و ابزارهای بازار سرمایه ایران

16-18

https://b2n.ir/w36815

10

1400/9/22

دوشنبه

خانم حمیرا اسدی

اقتصاد

آشنایی با قوانین و مقررات کار

9-11

https://b2n.ir/p28063

11

1400/9/23

سه شنبه

آقای فرهاد عباسی

اقتصاد

آشنایی با مهارت تاسیس تعاونی

9-11

https://b2n.ir/a22202

12

1400/9/23

سه شنبه

آقای دکتر ایمان ممبینی

اقتصاد

نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در توسعه ی پایدار

12-14

https://b2n.ir/w11845

13

1400/9/23

سه شنبه

آقای آقاجری

اقتصاد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (2)

16-18

https://b2n.ir/b06318

14

1400/9/23

سه شنبه

خانم دکتر مرضه شهریاری

اقتصاد

بررسی جامعه شناختی ازدواج اجباری

18-20

https://b2n.ir/p09859

15

1400/923

سه شنبه

آقای دکتر عبدللهی

اقتصاد

آسیب های اجتماعی فضای مجازی

18-20

https://b2n.ir/w54319

16

1400/9/23

سه شنبه

آقای عیسی جعفری

اقتصاد

طراحی بوم مدل کسب و کار برای کسب و کارهای جدید

18-20

https://b2n.ir/q85765

17

1400/9/24

چهارشبه

آقای دکتر بهروز صادقی

اقتصاد

آشنایی با نرم افزارeviews

16-18

https://b2n.ir/t72861

18

1400/9/24

چهارشبه

آقای مجید علی تبار

اقتصاد

صفر تا صد بازارهای مالی بین الملل( فارکس و ....)

18-20

https://b2n.ir/z14891

19

1400/9/24

چهارشبه

خانم دکتر زهرا ساعدی

حقوق

چالش تقنینی و قضایی رسیدگی به جرایم انتقال مال غیر:با تاکیدبرا رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور

11-13

https://b2n.ir/d42625

20

1400/9/24

چهارشبه

آقای دکتر حسین ملتفت- خانم اهوازی

اقتصاد

آموزش سامانه های rms و همانندجویی (ویزه تحصیلات تکمیلی)

12-14

https://b2n.ir/w70552

21

1400/9/24

چهارشبه

آقای دکتر محمد آیتی مهر

اقتصاد

بیمه های بازرگانی: فرصت ها و چالش ها

11-13

https://b2n.ir/u13131

22

1400/9/25

پنجشنبه

آقای دکتر علی بوداقی

اقتصاد

تحلیل عاملی تاییدی در LISREL (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی- علوم اجتماعی)

18-20

https://b2n.ir/e76555

23

1400/9/25

پنجشنبه

آقای دکتر سجاد بهمنی

اقتصاد

بررسی مبانی پارادیمی و شیوه انجام روش نظریه داده بنیاد و مردم نگاری

10-12

https://b2n.ir/e28343

24

1400/9/25

پنجشنبه

آقای دکتر علی عربی

اقتصاد

نگاه پارادایمی به پژوهش های اجتماعی: از موضوع تا روش

16-18

https://b2n.ir/u81337

25

1400/9/27

شنبه

آقای پژمان پروین

اقتصاد

خانواده و آسیب های اجتماعی

16-18

https://b2n.ir/a40685

26

1400/9/27

شنبه

خانم دکتر آسیه مهدی پور

علوم سیاسی

فناوری بلاکچین: برسازی تعاملات افقی دولت و جامعه

16-18

https://b2n.ir/x24139

27

1400/9/27

شنبه

آقای ارسلان ظاهری بیرگانی

اقتصاد

ملاحظاتی پیرامون نرخ ارز در اقتصاد ایران از منظر"اقتصاد راهبردی"

14-16

https://b2n.ir/b74308

28

1400/9/27

شنبه

آقای دکتر علی بوداقی

اقتصاد

پاندومی کوید19 و شرکت های تعاونی:موانع و چالش های توسعه شرکت های تعاونی در دوره شیوع کرونا

10-12

https://b2n.ir/g14073

29

1400/9/27

شنبه

آقای امین کرندی

اقتصاد

فرآیند ایده تا محصول

18-20

https://b2n.ir/h11954

30

1400/9/28

یکشنبه

خانم دکتر نورعلی زاده- آقای دکتر سید مرتضی افقه

اقتصاد

جایگاه انسان توسعه یافته در کتب منتخب آموزش و پرورش ایران

16-18

https://b2n.ir/x74340

31

1400/9/28

یکشنبه

آقای امین کرندی

اقتصاد

ارزیابی اقتصادی طرح ها

18-20

https://b2n.ir/u09867

32

1400/9/29

دوشنبه

آقای سیدمحمدرضا حسینی جهرمی، آقای عارف بهروز ، آقای موسی مقصودی شورابی

اقتصاد

بررسی و آسیب های شناسی لایحه حذف ارز 4200 در اقتصاد ایران

18-20

https://b2n.ir/z02521