مدیر گروه علوم اقتصادی

 
 
 
مسعود خداپناه

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی :  مسعود خداپناه

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی  

مرتبه علمی : دانشیار 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی :

تلفن داخلی : 4478

تلفن مستقیم : 33226530-061

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS ) 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالمجید آهنگری
 

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل  از  دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : a_m_ahangari@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4477

 

تلفن مستقیم : 33331216-061
 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )