درباره گروه

تاریخچه:

گروه آموزشی علوم اقتصادی در سال 1353 تأسیس و در همان سال با پذیرش دانشجو رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است . در حال حاضر این گروه آموزشی دارای 4 گرایش است که 2 گرایش آن مربوط به رشته های تحصیلات تکمیلی هستند،

جزئیات رشته / گرایشهای موجود این گروه :

اقتصاد بازرگانی                مقطع کارشناسی

اقتصاد نظری                    مقطع کارشناسی

علوم اقتصادی                  مقطع کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی                  مقطع دکتری تخصصی

بررسی وضعیت گروه علوم اقتصادی از نظر جمعیت دانشجویی :

به لحاظ جمعیت دانشجویی با 303 نفر دانشجو در بین شش گروه آموزشی دانشکده با سهم حدود 18 درصدی در مرتبه دوم قرار دادرد. لازم به ذکر است که از این تعداد دانشجو 241 نفر (80 درصد ) در مقطع کارشناسی و 62 نفر ( 20 درصد ) در مقاطع ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند .