مدیر گروه

                                          

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی :معصومه باقری

مدرک تحصیلی : دکتری: رشتۀ جامعه شناسی -دکترا جامعه شناسی مهاجرت های داخلی از دانشگاه پونا

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی :

تلفن داخلی :4465

 تلفن مستقیم : 33339712-061

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )