درباره گروه علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی با هدف بررسی پدیده های آسیب زای اجتماعی که در هر جامعه ای و از جمله استان خوزستان دیده می شود، تشکیل گردید.

گروه اولین بار در سال ۱۳۵۶ آغاز به کار نمود و سپس آموزش دبیری علوم اجتماعی از سال ۱۳۶۹ آغاز به فعالیت کرد.

بررسی وضعیت گروه علوم اجتماعی از نظر جمعیت دانشجویی

به لحاظ جمعیت دانشجویی با ۴۳۱ نفر دانشجو در بین شش گروه آموزشی دانشکده با سهم حدود ۲۶ درصدی در مرتبه اول قرار دارد. لازم به ذکر است که از این تعداد دانشجو ۳۴۶ نفر (۸۰ درصد) در مقطع کارشناسی و ۸۵ نفر (۲۰ درصد) در مقاطع ارشد مشغول به تحصیل هستند.

بررسی وضعیت گروه علوم اجتماعی از نظر هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت مشغول به فعالیت در این گروه ۸ نفر بوده که ۶ نفر دانشیار، ۱ نفر استادیار و ۱نفر با مرتبه مربی می باشند.

در حال حاضر این گروه دارای ۳ گرایش است که ۱ گرایش آن مربوط به رشته های تحصیلات تکمیلی می باشد.

جزئیات رشته و گرایشهای موجود این گروه به شرح زیر است:

پژوهشگری                         مقطع کارشناسی

برنامه ریزی                      مقطع کارشناسی

جامعه شناسی                   مقطع کارشناسی ارشد

]جامعه شناسی                       مقطع دکتری