اعضای هیات علمی

معصومه باقری

معصومه باقری

معصومه باقری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: داخلی 4465
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فریبا اسفندیاری مطالعه کیفی تجربه زیسته ازدواج زودهنگام در بین زنان(مورد مطالعه: شهر شوشتر) کارشناسی ارشد 1401/07/18
زهرا پورعیسی بررسی تاثیر فرآیند جامعه پذیری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1401/07/23
مرضیه جابری بررسی علل گرایش برخی زنان و دختران به مصرف موادمخدر و روان گردان‌ها کارشناسی ارشد
حدیث شاهی ارائه الگوی پارادایمی هراس اجتماعی نزد دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1401/07/19
محمود کرمشاهی واکاوی بی ثباتی زناشویی زوجین در شهر ایلام (مطالعه زوجین در معرض طلاق) دکتری 1402/06/29
فاطمه کلاه کج مطالعه قوم نگارانه زمینه ها و بستر های فرهنگی (هنجار ها و باور های عامیانه ) مصرف مواد مخدر با تاکید بر قوم عرب و بختیاری کارشناسی ارشد 1401/07/27
جابر مولایی بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس خوشبختی در بین زنان شهر دره شهر کارشناسی ارشد 1402/07/03
طیبه نیک ورز تحلیل جامعه شناختی فرایند اهمال‌کاری دانشگاهی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری
محمود آوینی بررسی تاثیرات جهانی شدن بر تغییر الگوهای مصرف خوراک (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1392/11/23
غزل باقرزاده بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری جنسی در محیط کار کارشناسی ارشد 1398/11/28
زینب بیت سیاح بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی مادران و دختران ساکن در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/07
برکتی-وهاب بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/07
حامد ترکاشوند بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 20 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
محمد چولی محمود ابادی بررسی برخی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی خانواده‌های ایرانی(مورد مطالعه:جامعه شهری شهر ارومیه) کارشناسی ارشد 1390/04/20
سمیرا حیدری اصل بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی(مطالعه موردی شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/30
حسین پناه-زهرا بررسی برخی عوامل موثر بر سبک زندگی سلامت محور (مورد مطالعه:شهروندان 18 تا 65 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/11/07
حسینی-سید عباس بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان (مورد مطالعه: نوجوانان 18-14 ساله شهرستان آغاجری) کارشناسی ارشد 1393/06/25
مسعود زالی زاده کوتیانی بررسی عوامل خانوادگی موثر بر مدارای اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمد رضا زلقی بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر رضایتمندی شغلی زنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1395/03/24
علی شاپوری اصیل بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر گرایش به منفعت‌طلبی فردی( مورد‌مطالعه: شهروندان شهر ایذه) کارشناسی ارشد 1400/04/01
حسن شجاعی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر مشارکت سیاسی زنان( مورد مطالعه : زنان شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1395/11/09
حدیث شجاعی برجوئی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر همگرایی قومی بین اقوام بختیاری و عرب در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/04/01
شعبان-سعید بررسی عوامل موثر بر اعتیاد اینترنتی جوانان( مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/24
صوفی-جمال بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر رضایت از زندگی شهروندان ( مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر شادگان ) کارشناسی ارشد 1393/06/26
داریوش عالی پور بررسی جامعه شناختی برخی عوامل موثر بر پرخاشگری رانندگان (مطالعه موردی: رانندگان شهرستان ایذه) کارشناسی ارشد 1399/06/25
عبادی -وفا بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر) کارشناسی ارشد 1393/11/08
حیدر عباسی بررسی تاثیرابعاد حمایت اجتماعی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان (مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان دزفول) کارشناسی ارشد 1394/10/28
مریم عجیلی پور تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر طلاق عاطفی در بین زنان متأهل شهر سوسنگرد کارشناسی ارشد 1397/10/17
حدیث عنایتی بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1389/04/01
زهرا قادرپور بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر ، بر مدیریت ظاهر کارشناسی ارشد 1391/07/17
سارا کیانی بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر گرایش زنان به جراحی زیبایی (مورد مطالعه : زنان 18 تا 60 سال شهر اهواز ) کارشناسی ارشد 1397/08/28
ولی اله کرایی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1393/04/04
فروزان کرمی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تحرک اجتماعی(بین نسلی) زنان شهر دهلران. کارشناسی ارشد 1399/11/28
مهسا سادات محسن فر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترک اعتیاد (مورد مطالعه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر آبادان ) کارشناسی ارشد 1395/12/04
محمدی خواه-جهانبخش : بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر در هویت جمعی استان خوزستان ( مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/31
فریده محمدی دهکردی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر براحساس تنهایی (انزوای) اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/11/10
رضا میرنوری برسی تاثیر پیامدهای اجتماعی سیل فروردین ماه 1398 بر اعتماد اجتماعی شهروندان سیل زده شهرستان پلدختر کارشناسی ارشد 1399/11/27
فاطمه مقتدایی بررسی و سنجش میزان مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برآن ( مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) کارشناسی ارشد 1389/12/22
-فاطمه ملکی دو آبی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش دانشجویان به پدیده نوگرایی(مورد مطالعه: دانشجویان شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1391/12/22
فاطمه نقی پور بررسی علل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
ندا هاشمی تاثیر جهانی شدن فرهنگی بر هویت قومی مردم شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1390/12/22
نازنین ولی زاده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش کارآفرینی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان کارون ) کارشناسی ارشد 1399/09/30
شماره تماس: داخلی 4465
پست الکترونیکی: