افتخارات گروه حسابداری

گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز بعد از دانشگاه تهران اولین گروه حسابداری بود که تاسیس شده است و با جذب دانشجو اقدام به آموزش نمود همچنین این گروه با تاسیس مقاطع ارشد و دکتری بعد از دانشگاه تهران اولین گروهی بود که در شهرستان تاسیس شد و دانشجویان زیادی از این گروه فارغ التحصیل شده اند. همچنین تا بهمن  (94) 6 نفر در مقطع دکتری از پایان نامه های خود دفاع نموده اند و فارغ التحصیل شده اند.