اعضای هیات علمی

سیدمرتضی افقه

سیدمرتضی افقه

سیدمرتضی افقه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 061-33337975
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی شناسایی بخش های کلیدی اقتصادی استان خوزستان با استفاده از تحلیل داده-ستاده به روش کلاستر کارشناسی ارشد 1391/04/04
عادل اعظمی بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری گروه های کالایی خاص در ایران (روش خود رگرسیون توضیح دهنده برداری با رویکرد غیرخطی) کارشناسی ارشد 1397/12/05
مینا اویسی بررسی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران در بازار آتی‌های سکه طلا در بورس کالای ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
سهیلا برزگر بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/12/21
صادق بهزادی بررسی موانع تولید صنعتی در استان کردستان کارشناسی ارشد 1382/01/01
چناری-ناهید تعیین اولویت مالیات گیری از بخش های اقتصادی با رویکرد عدالت اجتماعی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/06/29
زهرا حجارپور بررسی اثر صنعت گردشگری بر توسعه سرمایه انسانی در منتخبی از کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد 1397/11/28
خدیجه حیدری کاهکشی بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده ی زیربخش های اقتصادی در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1394/06/30
سعاد حمادی بررسی ارتیاط فساد و نابرابری درآمد و فقر در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد حسین رحمانی بررسی کارایی فنی و بهره وری در نیروگاه های تجاری گازی و سیکل ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/04/02
مصطفی رخشانی زابل بر آورد تابع تقاضای واردات ایران با تاکید بر اجزای تقاضای کل کارشناسی ارشد 1388/11/21
صمد زارعی تعیین درجه توسعه‌نیافتگی مناطق استان فارس کارشناسی ارشد 1387/01/01
آیت اله سعیدی اندازه‌گیری خط فقر در استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1387/01/01
شیوا شریف زاده اهوازی محاسبه شاخص توسعه انسانی (HDI) و بررسی رابطه آن با فساد اداری در استان خوزستان. کارشناسی ارشد 1397/11/23
محسن صحت بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: یک رهیافت همجمعی با داده های پانلی: (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد 1393/03/27
حسین عسکری پورلاهیجی محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال استان‌ها (رویکرد منطق فازی) دکتری 1398/06/31
حسن عظیمی فرد رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1390/10/26
آذردخت علیخانی بررسی اثر سرمایه گذاری دولت بر توزیع درآمد در بخش‌های اقتصادی ایران- رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) کارشناسی ارشد 1387/01/01
لیلا علی نژاد - لیلا بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر صادرات تولیدات کشاورزی و صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمدعلی غضنفرنژاد شناسایی و مقایسه بخش های کلیدی اقتصادی استان فارس از نظر اشتغال زایی کارشناسی ارشد 1390/07/25
سالار قربانی پیش بینی قیمت مسکن برای کلان شهر اهواز:مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/15
علی قربانی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی و مقایسه تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1375 و 1385. کارشناسی ارشد 1389/01/30
طلیعه قنواتی فر اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1385-1376 کارشناسی ارشد 1388/06/28
امین کرندی بررسی نگرش مسئولان تصمیم گیر استان خوزستان نسبت به توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد 1397/12/01
لایجی - پریدخت بررسی اثر بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد کارشناسی ارشد 1394/06/31
رحمن میرزائیان بررسی برخی موانع تولید صنعتی از دید تولیدکنندگان در استان ایلام کارشناسی ارشد 1385/01/01
مرمضی-حنان بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/29
مریم السادات مهاجرانی بررسی موانع اقتصادی و غیر اقتصادی بر تولید از دیدگاه مدیران صنایع(با تکیه بر استان تهران) کارشناسی ارشد 1390/07/18
سیده مهسا مهدوی فر بررسی تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1386-1350 کارشناسی ارشد 1390/07/18
هشیار-سیمین بررسی تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها (دوره 2004 تا 2011) کارشناسی ارشد 1393/06/29