اعضای هیات علمی

سیدمرتضی افقه

سیدمرتضی افقه

سیدمرتضی افقه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 061-33337975
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لادن احمدزاده بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز دکتری
ناصر اسدمسجدی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی با تاکید بر توزیع فرصت ها دکتری
امیر حسین افشین فر بررسی موانع تولید در واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1402/07/17
الناز خدری بررسی و اندازه‌گیری بودجه پنهان و اثرات آن بر تورم در ایران: رویکرد معادلات ساختاری کارشناسی ارشد
اذین خرم زاده بررسی اثر فقر بر تخریب محیط زیست از مجاری کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی در استان‌های منتخب ایران با استفاده از الگوی داده‌های پانل فضایی دکتری
فرزانه زنگنه بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر اهواز: مطالعه موردی مدد¬جویان انجمن خیریه 14 معصوم کارشناسی ارشد 1401/07/11
زهرا عیسی پریان تحلیل رابطه‌ فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان‌های ایران کارشناسی ارشد
سینا علی زاده اهوازی تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1402/07/22
مارال هوشیار بررسی تاثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط بی ثباتی سیاسی در منتخبی از کشورها (دوره 1996 تا 2020) کارشناسی ارشد 1401/07/16
معصومه ابراهیمی شناسایی بخش های کلیدی اقتصادی استان خوزستان با استفاده از تحلیل داده-ستاده به روش کلاستر کارشناسی ارشد 1391/04/04
حسین ارشادی زاده برآورد و بررسی شاخص آموزش و شاخص دو بعدی توسعه در استان‌های ایران با روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی (PCA) دکتری 1401/07/25
عادل اعظمی بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری گروه های کالایی خاص در ایران (روش خود رگرسیون توضیح دهنده برداری با رویکرد غیرخطی) کارشناسی ارشد 1397/12/05
مینا اویسی بررسی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران در بازار آتی‌های سکه طلا در بورس کالای ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
سهیلا برزگر بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/12/21
پرستو بهاروند بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1400/01/15
صادق بهزادی بررسی موانع تولید صنعتی در استان کردستان کارشناسی ارشد 1382/01/01
چناری-ناهید تعیین اولویت مالیات گیری از بخش های اقتصادی با رویکرد عدالت اجتماعی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/06/29
زهرا حجارپور بررسی اثر صنعت گردشگری بر توسعه سرمایه انسانی در منتخبی از کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد 1397/11/28
خدیجه حیدری کاهکشی بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده ی زیربخش های اقتصادی در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1394/06/30
سعاد حمادی بررسی ارتیاط فساد و نابرابری درآمد و فقر در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/30
ازاده خرمی مقدم بررسی تاثیر نهادها بر تجارت خارجی ایران با رویکرد دو مرحله ای الگوی جاذبه ی غیرخطی PPML دکتری
محمد حسین رحمانی بررسی کارایی فنی و بهره وری در نیروگاه های تجاری گازی و سیکل ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/04/02
مصطفی رخشانی زابل بر آورد تابع تقاضای واردات ایران با تاکید بر اجزای تقاضای کل کارشناسی ارشد 1388/11/21
وئام رزاق هانی تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر توسعه پایدار کشورهای منتخب: با تاکید بر کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/07/19
صمد زارعی تعیین درجه توسعه‌نیافتگی مناطق استان فارس کارشناسی ارشد 1387/01/01
آیت اله سعیدی اندازه‌گیری خط فقر در استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1387/01/01
شمیم شجاعی بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1400/03/12
شیوا شریف زاده اهوازی محاسبه شاخص توسعه انسانی (HDI) و بررسی رابطه آن با فساد اداری در استان خوزستان. کارشناسی ارشد 1397/11/23
محسن صحت بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: یک رهیافت همجمعی با داده های پانلی: (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد 1393/03/27
جبار عزیزیان مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی-اجتماعی و روان شناختی مؤثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات) دکتری 1401/07/24
حسین عسکری پورلاهیجی محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال استان‌ها (رویکرد منطق فازی) دکتری 1398/06/31
حسن عظیمی فرد رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1390/10/26
آذردخت علیخانی بررسی اثر سرمایه گذاری دولت بر توزیع درآمد در بخش‌های اقتصادی ایران- رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) کارشناسی ارشد 1387/01/01
لیلا علی نژاد - لیلا بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر صادرات تولیدات کشاورزی و صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمدعلی غضنفرنژاد شناسایی و مقایسه بخش های کلیدی اقتصادی استان فارس از نظر اشتغال زایی کارشناسی ارشد 1390/07/25
سالار قربانی پیش بینی قیمت مسکن برای کلان شهر اهواز:مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/15
علی قربانی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی و مقایسه تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1375 و 1385. کارشناسی ارشد 1389/01/30
طلیعه قنواتی فر اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1385-1376 کارشناسی ارشد 1388/06/28
امین کرندی بررسی نگرش مسئولان تصمیم گیر استان خوزستان نسبت به توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد 1397/12/01
لایجی - پریدخت بررسی اثر بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد کارشناسی ارشد 1394/06/31
عذرا محمدی بررسی اثرات متقابل فضایی نابرابری توزیع درآمد بر توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران دکتری
محمد عامر محمدی محاسبه نرخ بازده خصوصی آموزش کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی: موردی شهر ایبک-افغانستان. کارشناسی ارشد 1400/03/29
رحمن میرزائیان بررسی برخی موانع تولید صنعتی از دید تولیدکنندگان در استان ایلام کارشناسی ارشد 1385/01/01
مرمضی-حنان بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/29
مریم السادات مهاجرانی بررسی موانع اقتصادی و غیر اقتصادی بر تولید از دیدگاه مدیران صنایع(با تکیه بر استان تهران) کارشناسی ارشد 1390/07/18
سیده مهسا مهدوی فر بررسی تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1386-1350 کارشناسی ارشد 1390/07/18
کوثر نری موسی محاسبه ی شاخص های جدید توزیع درآمد برای استان خوزستان و مقایسه نتایج با شاخص های رسمی کارشناسی ارشد 1399/10/24
لیلی نورعلیزاده بررسی نقش منابع تعلیمی نظام آموزش و پرورش در تربیت انسان توسعه یافته در ایران: مطالعه موردی کتب منتخب دوره های ابتدایی و متوسطه سال تحصیلی 98-97). دکتری 1400/07/12
هشیار-سیمین بررسی تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها (دوره 2004 تا 2011) کارشناسی ارشد 1393/06/29
شماره تماس: 061-33337975
پست الکترونیکی: