اخبار گروه علوم اقتصادی

اطلاعیه ی گروه اقتصاد در مورد نحوه ی و شرایط مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری اقتصاد در دانشگاه شهید چمران اهواز:

اطلاعیه ی گروه اقتصاد در مورد نحوه ی و شرایط مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری اقتصاد در دانشگاه شهید چمران اهواز:

ارتباط با آموزش دانشکده در وضعیت کرونایی

ارتباط با آموزش دانشکده در وضعیت کرونایی

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نوورود کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۹(با آزمون – بر اساس سوابق تحصیلی)

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نوورود کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۹(با آزمون – بر اساس سوابق تحصیلی)

نمایش 1 - 3 از 46 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 16