اعضای هیات علمی

منصور زراء نژاد

منصور زراء نژاد

منصور زراء نژاد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 33337675-33331216
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام بنی سعید تجزیه و تحلیل اثرات سیاست‏های پولی متعارف و غیر متعارف بر رشد اقتصادی در شرایط نااطمینانی با استفاده از روش تعادل عمومی تصادفی DSGE دکتری 1402/07/26
علی زبون حسن تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی عراق کارشناسی ارشد 1401/11/17
موسی مقصودی شورابی تحلیل آثار اقتصادی تکانه‏ های کارایی نهائی سرمایه‏ گذاری و پاسخ سیاست پولی در مواجهه با آن: کاربردی از الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا دکتری
- -- بررسی بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان کارشناسی ارشد 1381/01/01
صلاح ابراهیمی برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش فازی کارشناسی ارشد 1391/10/18
اسکندری-هانیه بررسی ساختار هزینه کارخانه ی سیمان فارس با استفاده از تابع هزینه ترکیبی کارشناسی ارشد 1393/06/31
اکبرزاده-محمدهادی تخمین تابع تقاضای تعدیل یافته پول با توجه به اقتصاد زیرزمینی در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/28
یوسف الباجی تخمین تابع تولید و عرضه و تقاضای نیروی کار استان خوزستان کارشناسی ارشد 1381/01/01
الهه انصاری شاخص‌سازی برای اقتصاد اسلامی و ارزیابی اقتصاد ایران بر اساس این شاخص با رویکرد فازی دکتری 1394/11/28
الهه انصاری بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه در بخش صنایع استان خوزستان کارشناسی ارشد 1385/01/01
ابراهیم انواری تعیین سیاست های بهینه مالی و پولی در راستای رشد با ثبات اقتصادی ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه در فضای نا اطمینانی دکتری 1391/04/05
ابراهیم انواری برآورد و تحلیل تابع قیمت مسکن در شهر اهواز به روش هدانیک کارشناسی ارشد 1384/01/01
بابعالی-وحید برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/22
سجاد باری‌تبان بررسی سرکوب مالی و تاثیر آن بر بازارهای سرمایه در قسمتی از کشورهای نفتی کارشناسی ارشد 1388/11/07
توفیق بیگی بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: مقایسه اثر مخارج دولت در رویکرد کینزی با مدل سنت لوئیس کارشناسی ارشد 1395/11/25
مینا بوالی بررسی اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد
نرگس خاتون جعفرزاده خادم بررسی تطبیقی تاثیر فساد بر جریانات تجاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با رویکرد داده های تابلویی کارشناسی ارشد
هدی جورابیان اندازه گیری بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان وتاثیر نرخ تورم بر آن کارشناسی ارشد 1389/06/30
احمد چهرقانی بررسی اثرات اقتصادی اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در ایران دکتری 1397/12/06
عبدالکریم حسین پور اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1389/03/10
عبدالکریم حسین پور بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی غیرخطی دکتری 1393/03/26
فاطمه حسین پور بررسی عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل مرزهای نهایی (EBA) دکتری 1392/11/29
سیدمهدی حسینی نژاد تجزیه و تحلیل اثرات متقابل تورم و بهره وری بر یکدیگر در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1390/04/22
سمیه حسنوند بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
حمیدرضا حلافی شاخص مقاومت پذیری اقتصادی و بررسی اثر آن بر رشد اقتصادی ایران دکتری
شهرام حمید پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پویا کارشناسی ارشد 1387/01/01
نیلوفر خدیوی بررسی تأثیر توسعه مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک در ایران کارشناسی ارشد 1396/07/12
صغری خشانی کیش بررسی تأثیر متقابل توسعۀ مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران. کارشناسی ارشد 1397/12/04
سمیرا دریکوند تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی برای منتخبی از کشورهای صادر کننده ی نفت کارشناسی ارشد
منا دلفی اثر ICT بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد 1392/07/08
عبدالکریم دویده تخمین تابع مصرف شهری و روستایی ایران کارشناسی ارشد 1380/01/01
یدالله دیوسالار اندازه گیری خط فقر درمناطق شهری و روستایی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1390/12/01
وحید رضایی بررسی رفتار آشوبناک در سری زمانی قیمت طلا کارشناسی ارشد 1390/12/08
نصیب‌اله رضائی برآورد تابع تولید مزارع پرورش ماهیان سردآبی (قزل آلا) مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1382/01/01
علی رئوفی شناسایی سیستم مولد داده های شاخص بورس اوراق بهادار تهران، مدل سازی و پیش بینی آن با استفاده از محاسبات نرم کارشناسی ارشد 1392/12/29
موسی سعادتی ایمیر مالیه عمومی با نگرش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد 1388/06/30
ناصر سعیدی بررسی تأثیر طرح توسعه نیشکر بر اشتغال استان خوزستان کارشناسی ارشد 1380/01/01
صغری سورانی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1390/03/30
فرزانه شیرالی بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی در ایران و منتخبی از کشور های در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/11/29
میثم طربوش تاثیر قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی کشور عراق کارشناسی ارشد 1400/04/28
زهرا علی اولاد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1387/01/01
علی فقه مجیدی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته دکتری 1391/04/05
علی کارگربرزی بررسی وابستگی بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تابع مفصل کارشناسی ارشد 1392/07/22
سعیده کامران پور بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظر اقتصاد اسلامی با تأکید بر رشد اقتصادی دکتری 1397/12/08
پویان کیانی پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی کارشناسی ارشد 1391/10/18
نسا گودرزی زاده بررسی تأثیر چرخه های تجاری و تکانه های فناوری سرمایه ای بر بازده سهام در بورس تهران کارشناسی ارشد 1397/11/28
سحر معتمدی بررسی تاثیر قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/06/29
سحر معتمدی بررسی نقش ابزارهای سیاست پولی و مالی در رشد اقتصادی ایران و کنترل آن با رویکرد کنترل فازی دکتری 1394/03/18
سیدامین منصوری بررسی تاثیر نوسانات بخش حمل و نقل دریایی بر نوسانات تجارت جهانی به روش اقتصاد سنجی ترکیبی فضایی دکتری 1393/09/26
نازنین نصیریان رابطه بین تورم و رشد بهره وری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمدیاسین نقی ترابی بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران کارشناسی ارشد 1392/07/29
شماره تماس: 33337675-33331216
پست الکترونیکی: