اعضای هیات علمی

زهرا ساعدی

زهرا ساعدی

زهرا ساعدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اسماعیل نسب سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی سایبری و راه های پیشگیری از آن کارشناسی ارشد 1401/07/30
عبدالرحیم پوررحیمی بررسی شکلی و ماهوی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 کارشناسی ارشد 1402/07/03
جمانه تیماس پیشگیری وضعی از حملات تله گذاری (فیشینگ) و سرقت اطلاعات هویتی کاربران در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدمتین جمالی جرم انگاری سکوت اشخاص در قبال جرایم علنی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد 1401/09/28
فائزه رنجکش چافجیری بررسی ویژگی های جرم شناختی زندانیان زندان شهرستان رشت؛مطالعه موردی زنان زندانی  کارشناسی ارشد 1401/09/21
کاظم سعیدی مجد مبانی و اصول مکتب جرم شناختی زمیولوژی کارشناسی ارشد
محسن شاکری ارزیابی میزان بکارگیری و چگونگی میانجیگری در دعاوی کیفری؛ مطالعه موردی مجتمع قضایی قدس در شهرستان اهواز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کارشناسی ارشد 1402/07/26
زهرا صادقی ارزیابی چالش های دادرسی عادلانه از طریق ویدیو کنفرانس (مطالعه موردی مراجع کیفری شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1402/07/26
اکبر عیوضی پور باز اندیشی در ابعاد فقهی و حقوقی قتل فرزند توسط پدر کارشناسی ارشد 1401/07/09
مسعود قاسمی جرم انگاری رفتار مبتنی بر ترک فعل از حیث حقوق عامه کارشناسی ارشد 1402/07/10
نرجس قاسمی اقباش بررسی کیفری-جرم شناختی نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات(مطالعه موردی محاکم کیفری شیراز) کارشناسی ارشد 1402/07/03
سجاد لل لری نقد و ارزیابی جرم شناختی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در مقابله با سوء رفتار. کارشناسی ارشد
مهدی ملک زاده امکان سنجی جرم انگاری انتفاع غیرمستقیم از جرم کارشناسی ارشد 1402/09/20
محمد موسوی صالحی تحلیل کیفر شناختی مجازات های مالی مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر کارشناسی ارشد 1401/11/24
اسحاق هلیل نقش پلیس ترمیمی در پیشگیری از جرایم ارتکابی توسط زنان و کودکان کارشناسی ارشد 1402/07/03
جلال الدین بابایی اب الوان تحلیل جرم شناختی-حقوقی جرائم اتباع عراقی در شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
محسن بنیادی نقش وکیل در تأمین عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی کارشناسی ارشد
جعفر جعفری راد تحلیل قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب 1399 کارشناسی ارشد 1400/07/20
حسین حلفی تحلیل و ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کارشناسی ارشد 1401/03/30
علی طاوسی چگنی قمار و شرط بندی اینترنتی در حقوق جزای ایران کارشناسی ارشد 1400/12/11
اسحاق عدلی چالش ها و فرصت های نهادهای پذیرنده محکومین به خدمات عمومی کارشناسی ارشد 1400/08/10
حسین فاضلی نیکخواه مجازاتهای جایگزین حبس وتاثیر آنها بر پیشگیری از تکرار جرم با نگاهی به استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/07/19
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: