اعضای هیات علمی

کریم رضادوست

کریم رضادوست

کریم رضادوست    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا پاپی : بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض کار و نقش های مادر / همسر ( مورد مطالعه : زنان شاغل شهر دزفول) کارشناسی ارشد
هاجر جنادله مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردی زنان 15 تا65 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1402/07/10
کریم حمیدی فهم تجارب زیسته ی حاشیه نشینان از نابرابری اجتماعی به مثابه خشونت ساختاری(مورد: حاشیه نشینان شهر کوت عبدالله) دکتری 1402/10/30
کبری رخشان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعاملات علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید چمران در دوره پاندمی کوید ۱۹ کارشناسی ارشد 1401/07/11
ایوب رستمی بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش به قتل های ناموسی در شهر اهواز دکتری
ساجده صبیح تأثیر جهانی شدن فرهنگی بر ارزش های نظام خانواده در بین شهروندان بالای 18 سال شهرستان آبادان کارشناسی ارشد 1401/07/20
خلیل مدنی فرد واکاوی فرایند شکل گیری حوزه عمومی در فضای مجازی کارشناسی ارشد 1401/07/27
حسین یوسفوند تحلیل جامعه‌شناختی سرقت‌های مسلحانه(مورد مطالعه استان خوزستان) دکتری 1402/07/22
الهام ادیب زاده بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی(مورد مطالعه:اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/26
ناهید اسکندری بررسی تاثیر نوسازی بر ساختار خانواده در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/10/17
امیری-رامتین بررسی عوامل اجتماعی . فرهنگی موثر بر هویت قومی ، ملی جوانان (مورد مطالعه : دانشجویان پسر دانشکده فنی و حرفه ای دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/26
زهرا بلوطی خلیل اباد عوامل اجتماعی موثر بر همگرایی اجتماعی دزفولی ها با بختیاری های ساکن در شهر دزفول کارشناسی ارشد
بنی طرفی-خدیجه بررسی تاثیر میزان استفاده از اینترنت بر ارزشهای خانواده(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سوسنگرد) کارشناسی ارشد 1393/11/06
نظر پیشرونصرابادسفلی بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر شهر اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
جعفری جنادله-حکیم بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر خلاقیت نوجوانان (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان حمیدیه) کارشناسی ارشد 1393/08/20
کریم حمیدی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی فیسبوک(مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/10/28
خان زاده-علیرضا بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدی گری در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/08/20
ایوب رستمی بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/07/11
زینب رشیدی تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به مطالعه در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/07
داریوش رشنو بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش شهر درود) کارشناسی ارشد 1390/03/01
پرستو رضایی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر الگوی رای دهی مردم شهر اهواز کارشناسی ارشد
عباس رضایی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف گرایی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/21
اسماعیل زکوی بررسی علل جامعه شناختی گرایش جوانان شهر اهواز به مصرف مشروبات الکلی کارشناسی ارشد 1399/06/30
رقیه سلامات بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/10/29
بشیر سودانی مطالعه جامعه شناختی میزان پایبندی به اخلاق شهروندی دربین جوانان شهرستان بهبهان و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه:جوانان 18_29 سال). کارشناسی ارشد
انوش شاپوری برساخت اجتماعی فعالیت سیاسی در میان فعالین احزاب سیاسی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1397/12/06
زهرا شیرازی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک پوشش (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ماهشهر) کارشناسی ارشد 1399/06/30
ناهید شعبانی بررسی رابطه بین دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/06/31
رباب صابری بررسی عوامل موثر برکسب مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر دهلران کارشناسی ارشد
فردوس صاحب محمدی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان در شهردزفول کارشناسی ارشد
سیده نجمه صالحی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس نشاط: مورد مطالعه دانش آموزان 18-16 ساله شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/04/03
فیروز طاهری آسیب‌شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر کارشناسی ارشد 1386/01/01
فهیمه طهماسبی سرقلی بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به ورزش کارشناسی ارشد
پویا طوافی تبیین جامعه شناختی زمینه‌های نارضایتی و رفتارهای اعتراضی دو دهه اخیردر ایران با تأکید بر اعتراضات در استان خوزستان دکتری 1401/10/18
ندا علیدادی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی مسؤلانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر شوش) کارشناسی ارشد 1399/06/31
عبدالله فاضلی بررسی مسأله شکاف نسلی: (ایثارگران و فرزندان در شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1389/06/31
عبدالرسول فدایی دولت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی(با تاکید بر سرمایه اجتماعی مجازی) ودینداری بر کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1392/03/29
ماریه فرجی بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر نهادینه شدن حجاب دربین زنان و دختران 55-15 ساله ساکن شهر اهواز کارشناسی ارشد
احسان کهنسال خوب بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری وفاق اجتماعی (مورد مطالعه: شهر دهشت) کارشناسی ارشد 1392/11/26
علی لویمی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بروز رفتارهای خشونت آمیز در میان حاشیه نشینان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/28
لیلا مجاهدی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) کارشناسی ارشد 1389/03/25
رامش محمود وند مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه(صادقیه، جعفرآباد، دره دراز) کارشناسی ارشد 1400/12/08
حلیمه مصطفاییی : بررسی عوامل جامعه¬شناختی مؤثر بر میزان دینداری دانشجویان (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) کارشناسی ارشد 1389/03/25
عباس مقدم بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به هویت ملی کارشناسی ارشد 1388/06/24
مقدم-ابراهیم بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر قاچاق کالا در استان خوزستان ( مورد مطالعه : زندانیان زندان کارون شهر اهواز ) کارشناسی ارشد 1393/06/29
کیومرث ملایی بررسی اولویت های ارزشی(مادی و فرامادی ) دانشجویان و ارتباط آن باعوامل اجتماعی و فرهنگی. کارشناسی ارشد 1394/06/31
سید حمید موسوی بررسی رابطه برخی از عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1394/10/28
موسوی اصل -ماجده تاثیر نقش هویت محله ای بر میزان کنترل نابهنجاری های اجتماعی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/10/20
موسوی-سیداحمد بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/11/08
حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی بررسی تأثیر جهانی شدن بر سبک زندگی ؛ مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/10/29
نوری زاده-هیفاء بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر میزان استفاده از ماهواره بین خانواده های روستایی ( مورد مطالعه : شهرستان اهواز ) کارشناسی ارشد
هاشمی -کبری بررسی رابطه بین دینداری و میزان گرایش به ارتکاب جرم ( مورد مطالعه: جوانان 29-18 ساله شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/11/07
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: