اعضای هیات علمی

محمد آیتی مهر

محمد آیتی مهر

محمد آیتی مهر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 3330010-19-4400
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدامین اسمعیل پناهی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی اینستاگرام بر افزایش تمایل به بازدید از مقاصد گردشگری کارشناسی ارشد
سیدمحمدمهدی ال طاها ارائه الگوی رقابت پذیری گردشگری دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1402/09/27
سحر حاجی زاده بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مجدد در صنعت خرده فروشی کارشناسی ارشد 1402/06/27
بهار سپیانی سبزشویی و تبیین مکانیسم اثر آن بر قصد خرید سبز کارشناسی ارشد 1401/07/18
اسما شریفات بررسی رابطه علی کانال های بازاریابی دیجیتال با تصمیم خرید کاربران پیام رسان های داخلی به واسطه شفاهی سازی الکترونیک کارشناسی ارشد 1402/06/28
شیما قلمباز بررسی تاثیر اقدامات سبزشویی بر ارزش ویژه برند سبز در صنایع مواد غذایی استان خوزستان کارشناسی ارشد
صادق محمودی توسعه الگوی پیشایندی موفقیت تحول دیجیتال در کسب و کارهای کوچک و متوسط کارشناسی ارشد 1402/07/17
محمد ملکی چگنی بررسی رابطه ویژگی های تاثیرگذاران بر قصد خرید کاربران رسانه های اجتماعی: (مورد مطالعه: کاربران واتساپ و اینستاگرام ). کارشناسی ارشد 1401/11/24
راضیه منجزی ارائه مدل پذیرش خدمات بازاریابی چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد 1402/07/19
امید نوری نژاد ارائه مدل پیش بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
هومان یوسفی قلعه گژدمی ارزشیابی و اولویت بندی فناوری های بازاریابی دیجیتال با رویکرد ترکیبی SEM-FMCDM کارشناسی ارشد 1402/06/28
مهدی بابائی رتبه بندی گرایش های بازاریابی سبز در صنعت گردشگری بارویکرد پایداری در دوره پاندمیک کوید 19 کارشناسی ارشد 1400/11/04
شماره تماس: 3330010-19-4400
پست الکترونیکی: