اعضای هیات علمی

عبدالمجید آهنگری

عبدالمجید آهنگری

عبدالمجید آهنگری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 3331216
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هانیه اسکندری تأثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تأکید بر مدل نسل های همپوشان (رویکرد DSGE). دکتری
سمانه امیدپور اثر تغییرات ساختاری اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1390/07/18
لیلا بهرامی یاراحمدی بررسی عوامل موثر برارزش افزوده بخش زراعت استان لرستان کارشناسی ارشد 1387/01/01
الهام جعفری بررسی رابطه‏ی بین درآمد نفت، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت اوپک کارشناسی ارشد
جعفرزاده حقیقی فرد - مهیار بررسی تاثیر نااطمینانی در صادرات بر تولید و صادرات در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
نگار جودکی نژاد بررسی تأثیر فرار مغزها بر بهره وری نیروی کار در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/23
لینا چاسبی نژاد تنوع بخشی به سبد صادراتی غیر نفتی ایران وتأثیرآن بر ریسک صادرات با استفاده از الگوهای بهینه ارزیابی پویا دکتری 1401/07/18
زهرا حبیبی ابده گاه بررسی تاثیر رقابت صنعتی بر تولید نا خالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
مینا حیدری تاثیر بهره وری بر اشتغال بخش صنعت کارشناسی ارشد 1391/07/24
اذین خرم زاده اثر تغییرات ساختاری اقتصادی ( تولید ،صادرات و بهره وری) بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1390/04/22
هادی خلفی بررسی مزیت نسبی تولید گل در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1387/01/01
مسعود دالوند تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان لرستان و مقایسة تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1373 و 1382 کارشناسی ارشد 1384/01/01
معصومه رضاییان ارزیابی مقایسه ای جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی در سال های 2006 و 2015 کارشناسی ارشد 1397/11/27
علیرضا زارعی بررسی رابطه قیمت نفت، سیاست های مالی و تولید ناخالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1389/04/14
عبداله زینوندلرستانی سیاست‌های ارزی و تجاری وتاثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (80-1342) کارشناسی ارشد 1382/01/01
مریم سیاف دزفولی بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نرخ ارز بر تراز تجاری کارشناسی ارشد 1390/12/08
بهاره شایسته پور بررسی رابطه مطالبات غیرجاری بانک ها، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات بانکی در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/28
طیبه شاولی ارزیابی درجه توسعه صنعتی استان خوزستان و مقایسه با سایر استانها در سالهای 1384 و 1393 کارشناسی ارشد 1396/12/15
طباخی - فیروزه بررسی اثر صادرات نفت بر رشد بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/11/07
مهوش مرادی بررسی حرکات مشترک و علیت میان بازارهای مسکن و دارایی های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک دکتری 1397/09/27
مولوی نیا - صبا بررسی اثردرآمد حاصل از صادرات نفت و بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت درون صنعتی ایران (رویکرد داده های ترکیبی) کارشناسی ارشد
فاطمه نوذری تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کارشناسی ارشد 1388/06/28
رضا هفت لنگ اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) دکتری 1396/12/11
شماره تماس: 3331216
پست الکترونیکی: