اعضای هیات علمی

عبدالمجید آهنگری

عبدالمجید آهنگری

عبدالمجید آهنگری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 3331216
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمانه امیدپور اثر تغییرات ساختاری اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1390/07/18
لیلا بهرامی یاراحمدی بررسی عوامل موثر برارزش افزوده بخش زراعت استان لرستان کارشناسی ارشد 1387/01/01
الهام جعفری بررسی رابطه‏ی بین درآمد نفت، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت اوپک کارشناسی ارشد
جعفرزاده حقیقی فرد - مهیار بررسی تاثیر نااطمینانی در صادرات بر تولید و صادرات در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
نگار جودکی نژاد بررسی تأثیر فرار مغزها بر بهره وری نیروی کار در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/23
زهرا حبیبی ابده گاه بررسی تاثیر رقابت صنعتی بر تولید نا خالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
مینا حیدری تاثیر بهره وری بر اشتغال بخش صنعت کارشناسی ارشد 1391/07/24
اذین خرم زاده اثر تغییرات ساختاری اقتصادی ( تولید ،صادرات و بهره وری) بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1390/04/22
هادی خلفی بررسی مزیت نسبی تولید گل در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1387/01/01
مسعود دالوند تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان لرستان و مقایسة تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1373 و 1382 کارشناسی ارشد 1384/01/01
معصومه رضاییان ارزیابی مقایسه ای جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی در سال های 2006 و 2015 کارشناسی ارشد 1397/11/27
علیرضا زارعی بررسی رابطه قیمت نفت، سیاست های مالی و تولید ناخالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1389/04/14
عبداله زینوندلرستانی سیاست‌های ارزی و تجاری وتاثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (80-1342) کارشناسی ارشد 1382/01/01
مریم سیاف دزفولی بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نرخ ارز بر تراز تجاری کارشناسی ارشد 1390/12/08
بهاره شایسته پور بررسی رابطه مطالبات غیرجاری بانک ها، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات بانکی در ایران کارشناسی ارشد 1394/06/28
طیبه شاولی ارزیابی درجه توسعه صنعتی استان خوزستان و مقایسه با سایر استانها در سالهای 1384 و 1393 کارشناسی ارشد 1396/12/15
طباخی - فیروزه بررسی اثر صادرات نفت بر رشد بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/11/07
مهوش مرادی بررسی حرکات مشترک و علیت میان بازارهای مسکن و دارایی های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک دکتری 1397/09/27
مولوی نیا - صبا بررسی اثردرآمد حاصل از صادرات نفت و بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت درون صنعتی ایران (رویکرد داده های ترکیبی) کارشناسی ارشد
فاطمه نوذری تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کارشناسی ارشد 1388/06/28
رضا هفت لنگ اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) دکتری 1396/12/11