نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21345

21345

                                                          
      

 

1- مشخصات:

          نام:   یعقوب         نام خانوادگی:  اندایش            سال تولد: 1358       محل سکونت: تهران

 

2- تحصیلات:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

معدل

توضیحات

دیپلم

ادبیات و علوم انسانی

بوشهر

79/18

سال اخذ 1377

کارشناسی

اقتصاد بازرگانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

93/17

روزانه دولتی، سال اخذ1380

کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

دانشگاه علامه طباطبایی

73/17

روزانه دولتی، سال اخذ 1384

دکتری

علوم اقتصادی گرایش های

اقتصاد مالی و اقتصاد منابع و

محیط زیست

دانشگاه تبریز

29/18

روزانه دولتی با کنکور، از سال 1390،

نمره رساله 80/19

 

3- فعالیتهای علمی و اجرایی:

آموزشی:

1)     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران از شهریور 1385 تا کنون

2)     مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3)   آموزش نرم افزار Excel ، Eviews ، IO7 وIO&SAM در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4)   آموزش نرم افزار MATS برای متخصصان پژوهشکده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کل کشور سالهای 1383 و 1384

5)     آموزش نرم افزار SIMSIP_SAM برای متخصصان وزارت اقتصاد و دارایی

6)   برگزاری کلاسهای  حق التدریس درسهای تخصصی اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

7)     تدریس دروس:

 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها و یارانه ها)
 • تاریخ عقاید اقتصادی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • ارزیابی طرحهای اقتصادی(اقتصاد مهندسی)
 • اصول علم اقتصاد
 • کلیات علم اقتصاد
 • نظامهای اقتصادی
 • اقتصاد کلان
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • سازمانهای پولی و مالی

 

پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی، مجلات و همایش ها

1)     مقاله "مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) " فصلنامه علمی پژوهشی رشد و توسعه دانشگاه پیام نور استان مرکزی، زمستان 1394.

2)   مقاله "بررسی کمی تعاملات بخشهای اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری"، چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهای اقتصادی، پاییز 1383

3)   مقاله " سنجش رد پای اکولوژیک آب در بخش های اقتصادی ایران: با تاکید بر رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) "، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، شماره 42، پاییز 1393

4)   مقاله "اثرات نفوذ تجارت الکترونیکی بر تولید و شاخص قیمت بخشهای اقتصادی، چاپ شده در مجله تجارت الکترونیکی، دی ماه1387

5)   مقاله " سنجش ردپای بوم‌شناختی کربن دهک‌های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) "، چهارمین همایش داده ستانده، بهمن 1394

6)   مقاله "مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) "،  فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، شماره 43، زمستان 1393

7)   مقاله "سنجش رد پای آب دهک های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی "(SAM) ، فصلنامه فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، پاییز 1394

8)   مقاله بررسی اثرات حذف یارانه دارو بر شاخص قیمت گروه کالاها و شاخص هزینه زندگی خانوارها، فصلنامه مدیریت سلامت.

9)   مقاله "تحلیل ساختاری پیوندهای پسین و پیشین بیمه با زیر بخشهای کشاورزی در ایران"، مجموعه مقالات دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه­گذاری، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تهران دی­ماه 1383

10) بررسی ابعاد کمی نقش واسطه گریهای مالی بر تولید ملی به تفکیک بخشهای اقتصادی با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری (SPA) ، مجله اقتصاد پولی و مالی دانشگاه فردوسی مشهد، در حال داوری

 

11) مقاله " روشهای شناسایی و هدفمند سازی یارانه ها" ارائه شده در همایش امکان سنجی شناسایی گروه های درآمدی مشمول یارانه در ایران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آبان 92.

12) ارائه مقاله "بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی الکتریکی بر شاخص قیمت بخشهای تولیدی با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(SPA )" به مجله علمی پژوهشی مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 1392، در حال داوری

13) ارائه مقاله "بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی الکتریکی بر شاخص هزینه زندگی گروههای خانوارهای شهری و روستایی با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(SPA )" به همایش انرژی الکتریسیته و عوامل موثر بر آن دانشگاه آزاد اردبیل 1391

14) ارائه مقاله "بررسی اثرات حذف واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش های مختلف بر تولید ملی با رهیافت داده ستانده" به همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی، 1391

15)  مقاله "نقش اقتصادی مالیاتها"، چاپ شده در فصلنامه بررسیهای اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

16) مقاله "تاثیر کمی مالیاتها بر شاخص قیمتها، قیمت عوامل تولید و شاخص هزینه زندگی خانوارها"، ارائه شده در همایش بررسی چشم اندازهای استان فارس،1383

17) مقاله "نقش پارکهای علمی­ فناوری در شکوفایی اقتصاد دانایی محور و برنامه­های دولت برای توسعه آنها در ایران"، مجموعه مقالات نخستین همایش توسعه دانایی محور استان بوشهر، اردیبهشت­ماه 1384

18) مقاله " ارزیابی مدل­های بخشی با تأکید بر ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM ) جهت برنامه­ریزی توسعه در بخش نفت،گاز و پتروشیمی"، ارائه شده در همایش نفت، گاز و پتروشیمی در افق 1404، خردادماه 1385 و ...

19) مقاله " بررسی اثرات افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی بر شاخص قیمت بخشهای اقتصادی با رهیافت داده- ستانده" ارائه شده به دهمین همایش صنایع دریایی آبان­ماه 87

20) مقاله " معرفی مدلی برای بکارگیری منابع: ترکیبی از مدلهای داده ستانده (IO )، حسابداری جریان مواد (MFA ) و بکارگیری زمین(LUA ) " ارائه به سومین همایش داده ستانده دانشگاه علامه طباطبایی، تاریخ برگزاری دی ماه 88

21) مقاله " بررسی اثرات سرمایه گذاری بر مسکن ... "، ارائه شده در دهمین همایش زمین و مسکن، مهرماه 1382، وزارت مسکن

22) مقاله "بررسی نقش واسطه‌گریهای مالی در اقتصاد ایران"، ارائه شده در همایش بورس، فرصت فراموش شده، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سازمان بورس

23) ارزیابی پیامدهای مخرب زیست محیطی  رشد اقتصادی از طریق ردپای اکولوژیک با تمرکز بر ایران، در حال داوری برای مجله سازمان محیط زیست 92

24) ارزیابی پیامدهای مخرب زیست محیطی  مصرف خانوارها در ایران از طریق محاسبه ردپای اکولوژیک، در حال داوری برای مجله سازمان محیط زیست 92

 

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه، در حال ترجمه و رایزنی برای چاپ

 

مقالات علمی  و کارگاهها به صورت سخنرانی

1)   ارائه محاسبه تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه  ها در مرکز تحقیقات استراتژیک سال 1390 به همراه دکتر میدری

2)   تهیه گزارش "فقرچند بعدی و روش محاسبه آن" در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

3)   تهیه گزارش "فقرچند بعدی کودکان و بررسی تجربه بنگلادش" در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

4)   تهیه گزارش "توانمندسازی زنان در استانهای کشور " در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

5)   تهیه گزارش "شیوه ارزیابی فعالیت سازمان بهزیستی کشور " در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

6)   تهیه گزارش "دو فرایند حذف خانوارها از دریافت یارانه ها " در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

7)   تهیه گزارش "روش ارزیابی فعالیت CBR سازمان بهزیستی کشور " در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

8)   تهیه گزارش "اعزام نیروی کار به خارج کشور و تجربه کشور فیلیپین" در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

9)   تهیه گزارش "پتانسیل تحقق نیافته اقتصاد ایران " در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

10) فعالیت در صفحه باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد

11) مقاله "بررسی اثرات مالیات برق، آب و گاز  روی شاخص قیمتها"، ارائه شده در موسسه دین و اقتصاد، دی ماه 1382

12) برآورد میزان آب مورد نیاز جهت تحقق اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه با روش ترکیبی  داده ستانده و حسابداری جریان مواد(IO and MFA )

13) برآورد میزان انرژی الکتریسیته مورد نیاز جهت تحقق اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه با روش ترکیبی  داده ستانده و حسابداری جریان مواد(IO and MFA )

14) مقاله "بررسی پیامدهای حذف یارانه‌های کالاهای اساسی"، ارائه شده در موسسه دین و اقتصاد، شهریورماه 1383

15) ارائه سمینار علمی " معرفی رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM ) جهت برنامه­ریزی توسعه" در دانشگاه شهید چمران اهواز، هفته پژوهش سال 1385

16) ارائه سمینار علمی " بررسی تطبیقی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران و سایر کشورها" در دانشگاه شهید چمران اهواز، هفته پژوهش سال 1385

17) ارائه سمینار علمی " تبیین رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM ) جهت بررسی آثار و تبعات اجتماعی" در دانشگاه شهید چمران اهواز، هفته پژوهش سال 1386

18) مقاله مطالعه روشهای هدفمند سازی و عملکرد آنها با توجه به شواهد بین المللی، قابل ارئه در همایش طرح تحول اقتصادی، دفتر مطالعات شهرداری تهران، فروردین 88

19) سخنرانی تخصصی در زمینه سال جهاد اقتصادی در مسجد رضوان (حوزه علمیه اهواز)

20) ارائه کارگاه نرم افزار IOW در دانشگاه شهید چمران اهواز، هفته پژوهش سال 1386

21) ترجمه مقاله بحران مالی جهانی از استیگلیتز، چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد

22) چاپ چندین مقاله در مورد هدفمندسازی یارانه ها در دنیای اقتصاد

23) مصاحبه های مختلف با خبرگزاری ایسنا در مورد یارانه ها و مسائل منطقه ای

طرحهای پژوهشی

 

1)   مجری طرح پژوهشی "اثرات فاز اول هدفمندسازی یارانه ها بر زیر بخش های سلامت و شاخص هزینه زندگی خانوارها" وزارت بهداشت 1390

2)   همکار طرح " بررسی اثرات حذف یارانه انرژی بر شاخص قیمت بخش آب و فاضلاب" شهرداری تهران

3)   همکار طرح " بررسی اشتغالزایی بخش کشاورزی" ، وزارت جهاد کشاورزی، مجری دکتر بانویی

4)   همکار طرح" تدوین جدول داده ستانده استان یزد" ، مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مجری دکتر بانویی

5)     همکار طرح" تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380"، مجری دکتر بانویی

6)   همکار طرح" دهک­بندی خانوارهای شهری و روستایی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

7)   همکار طرح" بررسی حذف یارانه‌های مواد غذایی و دارویی بر شاخص هزینه زندگی خانوارها"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مجری دکتر بانویی

8)   جمع‌آوری محتوای فیلم‌های آموزشی" توسعه و آموزش و پرورش" و " توسعه و برنامه‌ها"، مجری مرکز تکنولوژی آموزشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

9)   جمع‌آوری محتوای 6 برنامه‌ رادیویی برای آموزش کارکنان دولت در مورد توسعه، مجری مرکز تکنولوژی آموزشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ...

10) همکار طرح"بررسی اثرات نفوذ تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی بر تولید و قیمت بخشها با رهیافت داده-ستانده" در معاونت توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، سال 1387

11) همکار طرح " بررسی اثرات سیاستهای افزایش قیمت، تعرفه واردات و دستمزد نیروی کار چای و گوشت قرمز بر شاخص قیمت بخشهای مختلف و اثرپذیری این دو بخش از افزایش شاخص قیمت بخشهای مرتبط با رهیافت جدول داده-ستانده سال 1380 در اقتصاد ایران" وزارت بازرگانی سال 1386

12) برگزاری کارگاه یک روزه هدفمند سازی یارانه ها در مجموعه سالن همایش های انقلاب دی ماه 1389

13) همکار طرح پیمایش سنجش محیط کسب و کار برای 11 استان کشور به همراه دکتر میدری

14) همکار طرح  ارزیابی واگذاری آب به بخش خصوصی در استان فارس

15) همکاری به عنوان پژوهشگر با پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی

16) همکاری به عنوان پژوهشگر با جهاد دانشگاهی تهران با بیش از 7 طرح پژوهشی

 

اجرایی:

1)     هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران از سال 1385

2)   دو سال سابقه کار در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان کارشناس دفتر یارانه­ها از بدو تاسیس وزارت رفاه تا 1385

3)     مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون

4)   همکاری با مرکز تکنولوژی آموزشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مدت 3 ماه

5)     همکاری با بخش پژوهش دفتر همشهری، شهرداری تهران به مدت 4 ماه

6)     همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در طرح های مختلف

7)     همکاری در تهیه سند اشتغال بیش از ده استان در سال 1390

 

موفقیت‌ها:

 • استاد نمونه دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 89-1388
 • استاد نمونه دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 90-1389
 • دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 83-1382   دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

 

4- آشنایی با نرم‌افزارهای:

,Excel       ,Eveiws , IO7,IOW,SIMSIP_SAM, IO&SAM, MATS , Word , Powerpoint , accessو ...

5- آدرس:

آدرس محل کار: اهواز- بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده اقتصاد.

آدرس اینترنتی:   Http://yandayesh.blogfa.com

پست الکترونیک:

Andayesh230@gmail.com

Andayesh230@scu.ac.ir