دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
جمعه, 27 مرداد 1396

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۴۴۸۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۶
کد خبر : ۱۴۲۶۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۹
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۳
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۹
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸۶
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹۵
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۲
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۵

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8