دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
سه‌شنبه, 3 اسفند 1395

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۳
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۳
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰
کد خبر : ۱۳۵۳۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۲
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۵

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8