دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
شنبه, 29 مهر 1396

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۵۴۶۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶
کد خبر : ۱۴۴۸۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۳
کد خبر : ۱۴۲۶۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۹
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰۰
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۷۸
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶۵
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۱۹
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۹
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۹۷

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8