دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
جمعه, 4 فروردين 1396

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۹
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۱
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۶
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱۳

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8