دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
جمعه, 24 آذر 1396

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۴۴۸۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱۳
کد خبر : ۱۴۲۶۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۷۶
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹۲
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۷۶
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۸۵
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۲۴
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۴۵
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۷۷

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8