دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
پنج‌شنبه, 3 خرداد 1397

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۶۲۱۸  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۳
کد خبر : ۱۴۴۸۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۱۱
کد خبر : ۱۴۲۶۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۷۱
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۸۴۵
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹۵
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۱۴
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۸۵۰
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹۴
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۳۲

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8