دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز،عیسی جعفری گروه علوم اقتصادی داشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
پنج‌شنبه, 7 ارديبهشت 1396

اخبار پایان نامه های گروه اقتصاد
دسته بندي اخبار 

اخبار گروه اقتصاد
کد خبر : ۱۴۲۶۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲
کد خبر : ۱۳۹۲۱  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۸۲
کد خبر : ۱۳۷۳۰  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۹۰
کد خبر : ۱۳۶۴۷  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۰
کد خبر : ۱۳۶۳۴  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۸
کد خبر : ۱۳۶۰۳  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۸۴
کد خبر : ۱۲۵۲۹  |  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۲

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8