اعضای هیات علمی

عبدالرضا نواح

عبدالرضا نواح

عبدالرضا نواح    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: داخلی 4467
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد چقلوند تحلیل فرایند هویت خواهی قومی لک در استان لرستان دکتری
سینا خدادادی بررسی انفعال سیاسی، با تأکید بر تجربه زیسته عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1400 (مورد مطالعه: کارمندان اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ارشاد اسلامی استان خوزستان) کارشناسی ارشد 1401/07/20
نرگس خوشکلام مطالعه پدیدارشناسانه دگرگونی تعاملات اجتماعی در دوره پساکرونا در بین لک زبانان شهرستان بروجرد دکتری
مریم صادقی مال عنوان پایان نامه:بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به ازدواج سفید در میان شهروندان کلان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/11/30
مطهره صفری چهارمحالی مطالعه جامعه شناختی میزان سواد رسانه ای در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان شوشتر و برخی عوامل مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1401/11/30
عیسی ظاهری عبده وند واکاوی ریشه ها و پیامدهای ترک تحصیل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم در شهر آبژدان کارشناسی ارشد 1402/07/10
آمنه عبیات نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه محله ای(مطالعه موردی: محله کیان آباد شهر اهواز) کارشناسی ارشد
ملکه فاضلی بررسی جامعه شناختی برخی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی با نقش میانجی احساس از خود بیگانگی (مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد
ایروانی-بیژن بررسی تاثیر برنامه های تلویزیون استانی بر سبک زندگی (مورد مطالعه: مردم عرب خوزستان) کارشناسی ارشد 1394/06/30
آمنه بابی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر برقوم گرایی در مناطق کُردنشین(مورد مطالعه:شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1934/06/29
لادن بقراط عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بررفتار همیارانه -غیر همیارانه افراد در موقعیت های متعارض میان منافع فردی و منافع جمعی،مورد مطالعه :شهروندان 16 سال به بالای شهر اهواز در بهمن 1392 کارشناسی ارشد 1392/11/28
فرزاد بندانی ترشکی بررسی دلالت های اجتماعی آثار سینمایی ابراهیم حاتمی کیا با تاکید بر مسئله ی تغییر ارزش ها کارشناسی ارشد
محمد پورترکارونی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر ارتباطات و تعاملات در جامعه علمی ایران با تاکید بر ارتباطات و تعاملات دانشجویان با اساتید (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) کارشناسی ارشد 1389/07/07
ایرج تامرادی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1378/01/01
مجید جمالپور بررسی و مقایسه دموکراسی، نقادی و عقلانیت در آراء پوپر و هابرماس کارشناسی ارشد 1395/11/25
فاطمه جمعه شاد بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر میزان اعتماد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: جمعیت 18 سال به بالای منطقه ی مرکزی شهرستان آبادان) کارشناسی ارشد
حسین جهانیانی تاثیر بازی های خشونت آمیز بر رفتار نوجوانان مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد 1393/11/08
عماد چلداوی بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط بر هویت جمعی با تأکید بر نگرشهای اجتماعی و فرهنگی(مورد مطالعه: جوانان قوم عرب شهرستان دشت آزادگان) کارشناسی ارشد 1400/06/24
حیدری -خیری هویت قومی وتأثیرآن براحساس طرداجتماعی (موردمطالعه عرب های ساکن شهر اهواز ) کارشناسی ارشد 1393/11/08
حسینی تبار-مهین بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به تقدیرگرایی ( مورد مطالعه :جوانان هجده تا سی ساله شهرستان دهلران) کارشناسی ارشد 1393/11/07
خدایاری-عباداله بررسی عوامل موثر برشیوع جرائم در شهر اهواز(مورد مطالعه مناطق حاشیه نشین) کارشناسی ارشد 1393/06/22
خوش نیام-زینب بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر رضایتمند شغلی کارمندان (مورد مطالعه: اداره مالیاتی شهرستان اهواز) کارشناسی ارشد 1393/11/05
جهرم درای بررسی رابطه بین محرومیت نسبی و امید به زندگی دانشجویان ( مطالعه موردی: شهر دهدشت) کارشناسی ارشد 1395/03/01
محسن دزفولی بررسی تاثیر احساس بی نظمی بر گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه شهروندان دزفول) کارشناسی ارشد
محمد حسین دلال رحمانی بررسی مفهوم خود کامگی در شعر پنج شاعر معاصر کارشناسی ارشد 1388/06/24
زیبا دمادم تاثیر استفاده ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: شهرستان شوش) کارشناسی ارشد 1391/12/21
سمیه رستگاری : بررسی پیامدهای جامعه‏ شناختی سواد رسانه ‏ای ( مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1396/07/03
یزدانی کچویی-پروین بررسی عوامل موثر بر آزار زنان و دختران در خیابان های اهواز ( 40 -18 ساله) کارشناسی ارشد 1393/06/30
ناهید سعدی بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه و کیفیت خدمات آموزشی با احساس نابرابری اجتماعی مورد مطالعه دانش آموزان دوره ی متوسطه ی دوم شهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1399/06/23
معصومه شوقی بررسی تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر مشارکت اجتماعی زنان متأهل شهراهواز کارشناسی ارشد 1395/11/10
عبدعلی طاهری مقدم-عبدعلی بررسی علل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی (مورد مطالعه : رانندگان اعمال قانون شده وسایل نقلیه شخصی محور اهواز- مسجدسلیمان- شوشتر ) کارشناسی ارشد 1393/06/26
راضیه عباسی زاده لوایی مطالعه جامعه شناختی میزان اضطراب کرونا در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و برخی عوامل مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1400/11/23
سیما عبدی زاده بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار رانندگی پرخطر (مورد مطالعه : شهروندان 18 سال و بالاتر) کارشناسی ارشد 1392/11/28
قاسم عیسی منش بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر معناداری زندگی(مورد مطالعه:کارکنان شرکت پتروشیمی فجر) کارشناسی ارشد 1399/06/25
فاطمه عمرانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی، فرهنگی و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای 18 سال شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1395/06/29
رسول غرباوی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش به سنت عشیره ای در میان شهروندان شهر سوسنگرد کارشناسی ارشد 1397/12/08
منا فاضلی پور طراحی و تدوین مدل پارادایمی زیست بوم کارآفرینی اجتماعی استان خوزستان(مورد مطالعه: فعالان و متخصصان حوزه ی کسب و کارهای اجتماعی) دکتری 1401/07/25
احسان فتحی کاشانی علل جامعه شناختی گرایش به خودکشی درشهرستان ایذه کارشناسی ارشد 1398/06/24
شهروز فروتن کیا بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر فرهنگ زیست محیطی شهروندان ( مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) کارشناسی ارشد 1389/12/22
فروزان مهر-پیروز بررسی تاثیر محرومیت نسبی بر هویت ملی ساکنان شهرستان کارون کارشناسی ارشد 1393/06/29
مریم قلیچی مطالعه کیفی سبک زندگی دیجیتالی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز دکتری
مریم قلیچی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/11/25
سیمین کاظمی گلباغی بررسی کلیشه های جنسیتی در ادبیات داستانی ایران (مورد مطالعة: آثار داستانی جلال آل احمد) کارشناسی ارشد 1389/10/28
سیده سارا کشاورز بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر تعهد اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/10/29
سهام کعبی بررسی رابطه برخی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر اهواز (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/11/03
نجمه کلاهکج بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فرایند اطلاع یابی در زندگی روز مره اقوام بختیاری و عرب ساکن شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/08
حسین کمالوند جامعه شناسی معرفتی آراء و نظریه های محمد مجتهد شبستری (با تأکید بر آراء متأخر او) کارشناسی ارشد 1398/10/08
رضا کوشکی بررسی تأثیر بازدید از آثار تاریخی بر هویت قومی و ملی(مورد مطالعه: بازدیدکنندگان از قلعة فلک الافلاک شهرستان خرم آباد) کارشناسی ارشد 1395/01/01
فاطمه گراوند بررسی استفاده از تلفن همراه بر شکل‌گیری هویت فردی مدرن (مورد مطالعه: نوجوانان دبیرستانی شهرستان اهواز) کارشناسی ارشد 1391/12/22
پروین گنجی بررسی جامعه شناختی جریان فکری مدرنیته ستیزان در ایران پس از انقلاب موردمطالعه: جریان فردیدیه دکتری 1401/09/21
محمدی-شعبان بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای زیست محیطی مسئولانه شهروندان (مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/22
ارتین مرادی کل بلندی بررسی مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری گرایشات سیاسی شهروندان ایذه و باغملک کارشناسی ارشد 1397/11/09
سارا میر سلیم بررسی علل جامعه شناختی گرایش به کم فرزندآوری در بین زنان شهر اهواز کارشناسی ارشد
سیدصادق موسوی بررسی عوامل موثر بر میزان توسعه فرهنگی (مورد مطالعه:شهروندان ایلام) کارشناسی ارشد 1391/06/28
علی موسوی نسب بررسی تاثیر نگرش زیست محیطی ریزگرد محور بر برخی از متغیرهای جامعه شناختی( مورد مطالعه: شهرستان اهواز). کارشناسی ارشد 1395/11/09
نصیری-نوراله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی ( مورد مطالعه : افراد 15 سال به بالای شهر کارون استان خوزستان ) کارشناسی ارشد 1393/06/25
فرزانه هاشمی بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد 1388/10/21
مارال همتی مطالعه کیفی عوامل موثر بر توسعه اجتماعی(مورد مطالعه: شهرستان آبدانان) کارشناسی ارشد 1400/07/07
احمد ویسی بررسی تاثیر رسانه های ارتباط تصویری بر جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی ( پایه سوم و چهارم) شهر کوهدشت. کارشناسی ارشد 1393/06/23
فرشته یوسفی منش بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر نابرابری جنسیتی آموزشی از دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/10/29
شماره تماس: داخلی 4467
پست الکترونیکی: