اعضای هیات علمی

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهره احمدی پور بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1389/11/04
مرتضی اسماعیلی بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر برحاشیه‌نشینی در شهر بهبهان کارشناسی ارشد 1387/01/01
محمدرضا اصلانی مطلق عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انتخاب گروههای مرجع در بین دانش آموزان متوسطه دوم (مورد مطالعاتی شهرستان لردگان) کارشناسی ارشد 1399/11/29
سودابه افشار : بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه شهرستان های شمالی استان خوزستان ) کارشناسی ارشد 1394/11/03
رحمان ال بوطرفی بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی موثر بر گرایش به رفتارهای پرخاشگرانه در ورزشگاه های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمد امیری پارسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری قشربندی اجتماعی در اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/20
امیری نژاد-حسین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قتل های ناموسی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/06/22
بابادی-اعظم بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/06/29
حسین تامرادی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نزاع جمعی( مطالعه موردی: نزاع دوطایفه محمد موسی و محمدی شهرستان باغملک) کارشناسی ارشد 1397/12/07
منوچهر حاتمی تاثیر پذیری نظام ارزشی دانش آموزان از خانواده و مدرسه کارشناسی ارشد
علی حاتمی- بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مزاحمت های خیابانی علیه زنان کارشناسی ارشد 1393/06/30
حسینی-سیدحسین بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر؛ مورد مطالعه: دانش;آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
عبدالامام حمادی بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با هویت قومی مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهرستان دشت آزادگان کارشناسی ارشد 1395/06/27
عبدالامیر حمیداوی مطالعه تطبیقی میزان دینداری بین دو نسل فرزندان و والدین در شهرستان باوی کارشناسی ارشد
امل خمیسی مطالعه جامعه شناختی میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/19
سمیرا دالوند بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی زنان از دیدگاه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتة امداد شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1394/10/27
راست بالا-فاطمه : تاثیر گرایش های دینی بر کاهش گرایش به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر دهدشت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت) کارشناسی ارشد 1394/03/31
رزم آرا-امیر بررسی علل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 18- 25 ساله شهر اهواز) کارشناسی ارشد
عبدالرحیم رضاییان برسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر رفتار هنجارمند ( مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نور آباد ممسنی ) کارشناسی ارشد 1393/10/20
بهزاد زارعی بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون گریزی کارشناسی ارشد 1388/06/22
زبیدی-جلیل بررسی عوامل مؤثر بر بروز وندالیسم (خرابکاری) در کلانشهراهواز(مطالعه موردی: دانش آموزان پسر دوره متوسطه ساکن در شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/07/25
فاطمه سرخیلی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب دیدگی زنان(مطالعه موردی: زنان تحت پوشش بهزیستی اهواز ) کارشناسی ارشد
احمدرضا سعیدزاده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه اجتماعی آبادان پس از پایان جنگ کارشناسی ارشد 1394/06/27
محمد شجراوی بررسی تاثیر ماهواره بر هویت اجتماعی ، ملی و مذهبی نوجوانان ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/30
فاطمه شکراله زاده بررسی رابطه جهانی¬شدن و توانمند¬سازی زنان مطالعه¬ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه¬های اهواز. کارشناسی ارشد 1389/04/01
حیدر صویلاتی زاده بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به پرخاشگری خشونت ونزاع (مورد مطالعه:شهروندان 18 تا 60 سال شهر شادگان) کارشناسی ارشد 1398/06/24
ظهیری-عبدالعلی بررسی نقش معلم در برنامه درسی پنهان (مورد مطالعه:آموزگاران شهرستان رامشیر) کارشناسی ارشد 1393/10/20
حمید عابدزاده بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه شهری شهر ایلام کارشناسی ارشد 1386/01/01
مائده عبیاوی مهلهلی بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثربرگرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور(مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/29
حسین علمداری بررسی عوامل موثر به شکل گیری سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/23
سیده منا فاضلی پور بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر براخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمی-نقیب بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی ( مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر اهواز ) کارشناسی ارشد
مریم فرهادی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وجدان کاری(مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان مسجدسلیمان) کارشناسی ارشد 1395/11/10
داریوش قاسمی بررسی عوامل مؤثر برمیزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/31
انسیه السادات قاضی نژادیان شوشتر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر تنبلی اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان18-64 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد
زینب محمودی قلعه بررسی کنش های فرد گرایانه و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1391/12/22
کمال مرادیان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر گرایش سیاسی دانشجویان(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/11/03
مطیع اله-لطف اله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم دربین زنان (با تاکید بر فضاهای شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/28
ملایی-علی اصغر بررسی جامعه شناختی ارتباط بین فضای شهری و جرم در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
سارا موسوی مقدم بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تاب آوری اجتماعی (مورد مطالعه سرپرست خانوار ، شهر رامهرمز) کارشناسی ارشد
جابر مولایی واکاوی فرآیند تغییرات ساختار خانواده پس از انقلاب اسلامی 1357 در شهر دره شهر دکتری
هدیه مولایی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارشناسی ارشد 1391/04/12
فریدون نجفی شبانکاره آسیب شناسی بازی های رایانه ای : (بازنمایی اسلام و مسلمانان در این بازی ها ) کارشناسی ارشد
صبا ندری بررسی عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر جامعه پذیری (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
نوری-محمدتقی بررسی برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر گرایش به سرقت جزئی از اموال عمومی (کج دستی) (مورد مطالعه کارگران حوزه خدمات شهری شهرداری اهواز ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
حبیب اله هاشمی فر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی وفرهنگی بررفتار محیط زیستی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/11/28
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: