اعضای هیات علمی

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهره احمدی پور بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1389/11/04
مرتضی اسماعیلی بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر برحاشیه‌نشینی در شهر بهبهان کارشناسی ارشد 1387/01/01
سودابه افشار : بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه شهرستان های شمالی استان خوزستان ) کارشناسی ارشد 1394/11/03
محمد امیری پارسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری قشربندی اجتماعی در اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/20
امیری نژاد-حسین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قتل های ناموسی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/06/22
بابادی-اعظم بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/06/29
حسین تامرادی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نزاع جمعی( مطالعه موردی: نزاع دوطایفه محمد موسی و محمدی شهرستان باغملک) کارشناسی ارشد 1397/12/07
منوچهر حاتمی تاثیر پذیری نظام ارزشی دانش آموزان از خانواده و مدرسه کارشناسی ارشد
علی حاتمی- بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مزاحمت های خیابانی علیه زنان کارشناسی ارشد 1393/06/30
حسینی-سیدحسین بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر؛ مورد مطالعه: دانش;آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
عبدالامام حمادی بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با هویت قومی مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهرستان دشت آزادگان کارشناسی ارشد 1395/06/27
سمیرا دالوند بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی زنان از دیدگاه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتة امداد شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1394/10/27
راست بالا-فاطمه : تاثیر گرایش های دینی بر کاهش گرایش به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر دهدشت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت) کارشناسی ارشد 1394/03/31
رزم آرا-امیر بررسی علل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 18- 25 ساله شهر اهواز) کارشناسی ارشد
عبدالرحیم رضاییان برسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر رفتار هنجارمند ( مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نور آباد ممسنی ) کارشناسی ارشد 1393/10/20
بهزاد زارعی بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون گریزی کارشناسی ارشد 1388/06/22
زبیدی-جلیل بررسی عوامل مؤثر بر بروز وندالیسم (خرابکاری) در کلانشهراهواز(مطالعه موردی: دانش آموزان پسر دوره متوسطه ساکن در شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/07/25
فاطمه سرخیلی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب دیدگی زنان(مطالعه موردی: زنان تحت پوشش بهزیستی اهواز ) کارشناسی ارشد
احمدرضا سعیدزاده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه اجتماعی آبادان پس از پایان جنگ کارشناسی ارشد 1394/06/27
محمد شجراوی بررسی تاثیر ماهواره بر هویت اجتماعی ، ملی و مذهبی نوجوانان ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/30
فاطمه شکراله زاده بررسی رابطه جهانی¬شدن و توانمند¬سازی زنان مطالعه¬ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه¬های اهواز. کارشناسی ارشد 1389/04/01
حیدر صویلاتی زاده بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به پرخاشگری خشونت ونزاع (مورد مطالعه:شهروندان 18 تا 60 سال شهر شادگان) کارشناسی ارشد 1398/06/24
ظهیری-عبدالعلی بررسی نقش معلم در برنامه درسی پنهان (مورد مطالعه:آموزگاران شهرستان رامشیر) کارشناسی ارشد 1393/10/20
حمید عابدزاده بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه شهری شهر ایلام کارشناسی ارشد 1386/01/01
حسین علمداری بررسی عوامل موثر به شکل گیری سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/23
سیده منا فاضلی پور بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر براخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمی-نقیب بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی ( مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر اهواز ) کارشناسی ارشد
مریم فرهادی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وجدان کاری(مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان مسجدسلیمان) کارشناسی ارشد 1395/11/10
داریوش قاسمی بررسی عوامل مؤثر برمیزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/31
انسیه السادات قاضی نژادیان شوشتر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر تنبلی اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان18-64 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد
زینب محمودی قلعه بررسی کنش های فرد گرایانه و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1391/12/22
کمال مرادیان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر گرایش سیاسی دانشجویان(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/11/03
مطیع اله-لطف اله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم دربین زنان (با تاکید بر فضاهای شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/28
ملایی-علی اصغر بررسی جامعه شناختی ارتباط بین فضای شهری و جرم در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
هدیه مولایی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارشناسی ارشد 1391/04/12
فریدون نجفی شبانکاره آسیب شناسی بازی های رایانه ای : (بازنمایی اسلام و مسلمانان در این بازی ها ) کارشناسی ارشد
صبا ندری بررسی عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر جامعه پذیری (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
نوری-محمدتقی بررسی برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر گرایش به سرقت جزئی از اموال عمومی (کج دستی) (مورد مطالعه کارگران حوزه خدمات شهری شهرداری اهواز ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
حبیب اله هاشمی فر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی وفرهنگی بررفتار محیط زیستی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/11/28