نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

12 کلاس درس در ساختمان جدید دانشکده به دستگاه های آموزش چند رسانه ی( دیتا پروژکتور) مجهز شد.

12 کلاس درس در ساختمان جدید دانشکده به دستگاه های آموزش چند رسانه ی( دیتا پروژکتور) مجهز شد.


12 کلاس درس در ساختمان جدید دانشکده به دستگاه های آموزش چند رسانه ی( دیتا پروژکتور) مجهز شد.


با هدف توسعه آموزش دانشگاهی  به صورت پشرفته و مدرن  12کلاس درس  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی به وسایل و تجهیزات چند رسانه انجام مجهز شد. با توجه به 5 کلاس قبلی  تعداد این کلاس ها به 18  یعنی 80٪ کلاس های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دارای پروِِژکتور و پرده نمایش اتوماتیک گردیده است.