نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36793

36793


در حال حاضر این گروه دارای 3 گرایش است که 1 گرایش آن مربوط به رشته های تحصیلات تکمیلی می باشد.

جزئیات رشته و گرایشهای موجود این گروه به شرح زیر است:

پژوهشگری                         مقطع کارشناسی

برنامه ریزی                      مقطع کارشناسی

جامعه شناسی                   مقطع کارشناسی ارشد