نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26022

26022


 نام نام خانوادگی:   حسن فرازمند

 

تحصیلات :  دکتری اقتصاد

 

 مرتبه علمی:  استادیار

 

تلفن تماس:

 

 آدرس الکترونیک:

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید