نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25572

25572


معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی:       مهد ی نداف
تحصیلات: دکتری  مدیریت
مرتبه علمی : استادیار 

 


شماره تماس : 3331216-0611
دورنگار: 3337411
آدرس پست الکترونیک :