نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25547

25547   ریاست دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

سید عزیز آرمن 

 دکتری  رشتۀ اقتصاد- دانشگاه نیوکاسل- انگلستان

پست الکترونیکی

: Saarman2@yahoo.com


تلفن مستقیم : 33337975-33331216-061

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )  

 

 


 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سید عزیز آرمن  

 مدرک تحصیلی : دکتری  رشتۀ اقتصاد- دانشگاه نیوکاسل- انگلستان

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : 

پست الکترونیکی : Saarman2@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4476

 

تلفن مستقیم : 33337975-33331216-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS ) 

 


 


 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سید عزیز آرمن  

 مدرک تحصیلی : دکتری  رشتۀ اقتصاد- دانشگاه نیوکاسل- انگلستان

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : 

پست الکترونیکی : Saarman2@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4476

 

تلفن مستقیم : 33337975-33331216-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )