نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

18886

18886


 

بیوگرافی:


 نام ونام خانوادگی: حسین آقایی جنت مکان

محل تولد و صدورشناسنامه - شوشتر سال تولد- 1343- شماره شناسنامه ۱۹۲۱

شغل:  دانشیار پایه  29 گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز و وکیل پایه یک دادگستری مرکز

اهواز- گلستان- دانشگاه چمران اهواز- دانشگده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه حقوق

 موبایل: 3318-387- 0912

فاکس:3337411-0611

Email:housein_aghaei@yahoo.com

الف- سوابق آموزشی

 1- کارشناسی حقوق قضایی - دانشگاه شیراز 1366-1369

2- کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی - دانشگاه تربیت مدرس 1372-1375

3- دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه بهشتی- 1379-1384

دوره پژوهشی در انگلستان برای نوشتن پایان نامه دکتری

تکمیل دورۀ تحقیقاتی در موسسه ماکس پلانگ آلمان

شرکت در دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهۀ هلند

بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه برن سوئیس

بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه هلند

بازدیدازدادگستری کشورهای آلمان،انگلستان.عربستان، سوریه، لبنان وامارات متحدۀ عربی

ب- درس های تدریس شده:

  1- حقوق جزای عمومی

2- آیین دادرسی کیفری

3- جرم شناسی

4- کیفر شناسی

5- حقوق کیفری بین المللی

ج- سوابق اجرایی1

۱- قاضی سابق دادگستری- آخرین سمت رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی تهران

2- مدیر گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز( سه دوره)

3- معاون اداری ورئیس اداره حقوقی شرکت کشت وصنعت کارون

 4- رییس ادارۀ حقوقی و امورقراردادهای دانشگاه شهید چمران

5- سابقه 17 سال تدریس در دانشگاه چمران اهواز

6- شش سال سابقه تدریس دردوره های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در واحد علوم وتحقیقات اهواز ومرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس- خرمشهر.

7- عضو کمیسون تخصصی علوم انسانیُ اجتماعی و هنر شورای انتشارات دانشگاه چمران اهواز

8- نماینده دانشگاه چمران اهواز در ستاد مبارزه با مواد مخدر

9-مدیر مسئول مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه چمران اهواز

10- عضو کمیته انضباطی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس- خرمشهر

د- مجموعه فعالیت های علمی – پژوهشی

تالیف وترجمه:

۱- دکتر حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی. (دوره چهار جلدی) . انتشارات جنگل۱۳۹2.چاپ چهارم

۲- حسین آقائی جنت مکان( مترجم).حقوق کیفری بین المللی :تهران: انتشارات

 جنگل چاپ چهارم ۱۳92.

۳- حسین آقائی جنت مکان.محاکمه ی قدرت. انتشارات گنج دانش. ۱۳۸۶.

۴- دکتر حسین آقائی جنت مکان(مترجم).حقوق بشر درمحاکمات کیفری بین المللی.

 انتشارات دانشگاه چمران اهواز ۱۳۸۷و ۱۳۹۰ چاپ اول و دوم

۵- حسین آقایی جنت مکان (مترجم). مفهوم و ماهیت مجازات.انتشارات جنگل .1393.

 6- ـــــــ حقوق کیفری بین المللی( مجموعه مقاله ها). انتشارات جنگل  ۱۳۹۲ 

 مقاله ها:

 ۱- ضرورت اصلاح برنامه درسی رشته حقوق: پذیرفته شده در کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز چشم انداز فردا. اسفند ۱۳۸۵

 ۲- حق دفاع متهم: تحدید یا توسعه: مجله کانون وکلای دادگستری ش. ۲۳و24، ۱۳۸۵

 ۳- قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشردوستانه بین المللی: پذیرفته شده در همایش منطقه ای حقوق بشر دوستانه بین المللی: قم ۱۳۸۵

۴- رهیافت جرم شناختی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان خوزستان: پذیرفته شده در همایش منطقه ای علمی قضات ویژه اطفال و خانواده استان خوزستان.اسفند ۱۳۸۵٫انتشار درشماره 8/7 مجله تعالی حقوق ویژه همایش.

۵- صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به دولتهای غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی.ش ۴۳.

۶- آئین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی ، تفتیشی یا مختلط: مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره ۴۵. ۱۳۸۶.

۷- آنتونیو کسسه .تروریسم برهم زننده دسته بندی های حقوقی حقوق کیفری بین المللی.حسین آقائی جنت مکان(مترجم). مجله حقوقی و قضائی دادگستری.ش۴۳.

۸- آقائی جنت مکان،حسین. پیشگیری عمومی مانعی برای جرم زدائی. مجله حقوقی وقضائی دادگستری.ش.۴۱.

۹ - آقائی جنت مکان.حسین.مقایسه بین جنایات علیه بشریت وجنایات جنگی.مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی.زیر چاپ.

۱۰- آقایی جنت مکان.حسین. دادگاه ویژه لبنان ; با نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی.مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران.ش ۳۹ (۲) ، ۱۳۸۸

۱۱- آقائی جنت مکان.حسین. نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی ،ش. ۳۹.

۱۲- آقایی جنت مکان.حسین. ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر.مجله اندیشه های حقوق خصوصی.ش ۱۳ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

۱۳- آقایی جنت مکان ، حسین.ارجاع وضعیت دردیوان کیفری بین المللی و چشم انداز تعلیق آن. مجله حقوقی بین المللی.۱۳۸۸.

۱۴- آقایی جنت مکان ، حسین.رویکردانسانی به نیازهای اشخاص کم توان (با نگاهی به کنوانسیون حمایت از اشخاص کم توان 2006).مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره ۵۴.

۱۵- ــــــــــــــــــــــ ممنوعیت بین المللی به کار گیری کودکان در مخاصمات مسلحانه. فصلنامه مطالعات بین المللی. ۱۳۸۹شماره ۲۵.

۱۶- ـــــــــ دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول ‏ دوره اول‏ ۱۳۸۹.

۱۷- -----دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی. مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران. شماره ۴۱

۱۸- ــــــــــــــــــــــ مفهوم حقوق قابل اجرا در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره دوم سال ۱۳۹۰

۱۹- ــــــــــــــــــــــــ تعریف عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز مجله حقوقی بین المللی وابسته به دفتر خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۹۰ شماره ۴۴

۲۰-ــــــــــ معیارهای تفکیک مقامات نظامی و غیر نظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی ویژه نامه ۱۳۸۹

۲۱- ــــــــــــــــــــــــــ حرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی. مجله دانش و پژوهش حقوقی.سال اول شماره اول ۱۳۹۱

۲۲- ــــــــ نظارت(حبس) الکترونیکیِ روشی نو در جانشینی کیفر زندان(در ژتو قانون مجازات اسلامی جدید). در دایره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی). کتاب دوم. زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی.

شرکت درهمایش ها:

 ۱- شرکت درهمایش اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی درشهرستان قم.با نوشتن مقاله.مقاله مزبور در جلد دوم مجموعه مقالات به چاپ رسیده است.

 

۲- شرکت درنشست علمی منطقه ای ویژه قضات دادگستری دراستان خوزستان با ارائه مقاله.

 

( مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برگزیده انتخاب وجایزه ای به آن تعلق گرفت.)

 ۳- شرکت درکنگره ملی علوم انسانی :وضعیت امروزچشم انداز فردا. در تهران با ارائه مقاله.

 ۴- شرکت در همایش منطقه ای عدالت کیفری ، در دانشگاه آزاد بوشهر.با ارایه مقاله ای تحت عنوان : «رویکرد جهانی به عدالت کیفری»

۵- سخنرانی در دانشگاه آزاد بهبهان پیرامون : “دادگاه های مجازی” در تاریخ ۳/۹/۱۳۸۸

6- پژوهش گر نمونه دانشگاه چمران اهواز در سال ۱۳۸۸.

7- سخنرانی در موسسه ماکس پلانگ آلمان پیرامون « آلترناتیوهای زندان» در تابستان 1391

۸- سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ پیرامون نظام های نوین جانشین کیفر سالب آزادی(زندان).

 ۹- سخنرانی در همایش نقش آموزش درپیش گیری از جرم. به همت دادگستری مسجد سلیمان در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱

۱۰- شرکت در نشست قضایی قضات دادگستری شهرستان شوشتر در سال ۱۳۹۰

۱۱- داور جلسه نقد کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری. نوشته دکتر فریدون جعفری درمحل خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱

 ۱۲- سخنرانی در همایش کانون وکلای دادگستری خوزستان با عنوان« تحول مفهوم تعزیر و

رهنمودهای تعیین مجازات های تعزیری» در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱

۱۳- سخنرانی در میزگرد تخصصی موسسه حقوقی شهر دانش در تهران با عنوان «کاستی های نظام

 حقوقی ایران در حمایت از معلولان» در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱

۱۳- سخنرانی در مجمع عمومی کانون وکلای کرج با عنوان «گردش آزاد اطلاعات» در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۲

پایان نامه ها:

راهنمایی ده ها پایان نامه دوره کارشناسی ارشد


بیوگرافی:

نام ونام خانوادگی: حسین آقایی جنت مکان
محل تولد و صدورشناسنامه - شوشتر سال تولد- 1343- شماره شناسنامه ۱۹۲۱

شغل:  دانشیار پایه  28 گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز و وکیل پایه یک دادگستری مرکز

اهواز- گلستان- دانشگاه چمران اهواز- دانشگده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه حقوق

موبایل: 3318-387- 0912
فاکس:3337411-0611
Email:housein_aghaei@yahoo.com
الف- سوابق آموزشی

1- کارشناسی حقوق قضایی - دانشگاه شیراز 1366-1369 
2- کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی - دانشگاه تربیت مدرس 1372-1375
3- دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه بهشتی- 1379-1384
دوره پژوهشی در انگلستان برای نوشتن پایان نامه دکتری

تکمیل دورۀ تحقیقاتی در موسسه ماکس پلانگ آلمان

شرکت در دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهۀ هلند

بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه برن سوئیس

بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه هلند

بازدیدازدادگستری کشورهای آلمان،انگلستان.عربستان، سوریه، لبنان وامارات متحدۀ عربی

ب- درس های تدریس شده:


1- حقوق جزای عمومی
2- آیین دادرسی کیفری
3- جرم شناسی
4- کیفر شناسی
5- حقوق کیفری بین المللی

ج- سوابق اجرایی
1

۱- قاضی سابق دادگستری- آخرین سمت رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی تهران
2- مدیر گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز( سه دوره)
3- معاون اداری ورئیس اداره حقوقی شرکت کشت وصنعت کارون

4- رییس ادارۀ حقوقی و امورقراردادهای دانشگاه شهید چمران
5- سابقه 17 سال تدریس در دانشگاه چمران اهواز
6- شش سال سابقه تدریس دردوره های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در واحد علوم وتحقیقات اهواز ومرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس- خرمشهر.

7- عضو کمیسون تخصصی علوم انسانیُ اجتماعی و هنر شورای انتشارات دانشگاه چمران اهواز

8- نماینده دانشگاه چمران اهواز در ستاد مبارزه با مواد مخدر

9-مدیر مسئول مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه چمران اهواز 

10- عضو کمیته انضباطی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس- خرمشهر

د- مجموعه فعالیت های علمی – پژوهشی

 

تالیف وترجمه:

۱- دکتر حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی. (دوره سه جلدی) بر اساس

 لایحه قانون مجازات اسلامی. انتشارات جنگل۱۳۹۰.چاپ سوم

۲- دکتر حسین آقائی جنت مکان( مترجم).حقوق کیفری بین المللی :تهران: انتشارات

 جنگل چاپ سوم ۱۳۸۹.

۳- دکتر حسین آقائی جنت مکان.محاکمه ی قدرت. انتشارات گنج دانش. ۱۳۸۶.

۴- دکتر حسین آقائی جنت مکان(مترجم).حقوق بشر درمحاکمات کیفری بین المللی.

 انتشارات دانشگاه چمران اهواز ۱۳۸۷و ۱۳۹۰ چاپ اول و دوم 

۵- دکتر حسین آقایی جنت مکان (مترجم). مفهوم و ماهیت مجازات.انتشارات دانشگاه چمران اهواز.۱۳۸۹.

 

۷- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق کیفری بین المللی( مجموعه مقاله ها). انتشارات

جنگل  ۱۳۹۲  

مقاله ها:

۱- ضرورت اصلاح برنامه درسی رشته حقوق: پذیرفته شده در کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز چشم انداز فردا. اسفند ۱۳۸۵

۲- حق دفاع متهم: تحدید یا توسعه: مجله کانون وکلای دادگستری ش. ۲۳و24، ۱۳۸۵

۳- قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشردوستانه بین المللی: پذیرفته شده در همایش منطقه ای حقوق بشر دوستانه بین المللی: قم ۱۳۸۵

۴- رهیافت جرم شناختی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان خوزستان: پذیرفته شده در همایش منطقه ای علمی قضات ویژه اطفال و خانواده استان خوزستان.اسفند ۱۳۸۵٫انتشار درشماره 8/7 مجله تعالی حقوق ویژه همایش.

۵- صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به دولتهای غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی.ش ۴۳.

۶- آئین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی ، تفتیشی یا مختلط: مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره ۴۵. ۱۳۸۶.

۷- آنتونیو کسسه .تروریسم برهم زننده دسته بندی های حقوقی حقوق کیفری بین المللی.حسین آقائی جنت مکان(مترجم). مجله حقوقی و قضائی دادگستری.ش۴۳.

۸- آقائی جنت مکان،حسین. پیشگیری عمومی مانعی برای جرم زدائی. مجله حقوقی وقضائی دادگستری.ش.۴۱.

۹ - آقائی جنت مکان.حسین.مقایسه بین جنایات علیه بشریت وجنایات جنگی.مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی.زیر چاپ.

۱۰- آقایی جنت مکان.حسین. دادگاه ویژه لبنان ; با نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی.مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران.ش ۳۹ (۲) ، ۱۳۸۸

۱۱- آقائی جنت مکان.حسین. نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی ،ش. ۳۹.

۱۲- آقایی جنت مکان.حسین. ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر.مجله اندیشه های حقوق خصوصی.ش ۱۳ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

۱۳- آقایی جنت مکان ، حسین.ارجاع وضعیت دردیوان کیفری بین المللی و چشم انداز تعلیق آن. مجله حقوقی بین المللی.۱۳۸۸.

۱۴- آقایی جنت مکان ، حسین.رویکردانسانی به نیازهای اشخاص کم توان (با نگاهی به کنوانسیون حمایت از اشخاص کم توان 2006).مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره ۵۴.

۱۵- ــــــــــــــــــــــ ممنوعیت بین المللی به کار گیری کودکان در مخاصمات مسلحانه. فصلنامه مطالعات بین المللی. ۱۳۸۹شماره ۲۵.

۱۶- ــــــــــــــــــــــ دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول ‏ دوره اول‏ ۱۳۸۹.

۱۷- ------------------دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی. مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران. شماره ۴۱

۱۸- ــــــــــــــــــــــ مفهوم حقوق قابل اجرا در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره دوم سال ۱۳۹۰


۱۹- ــــــــــــــــــــــــ تعریف عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز مجله حقوقی بین المللی وابسته به دفتر خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۹۰ شماره ۴۴

۲۰-ـــــــــــــــــــــــــــمعیارهای تفکیک مقامات نظامی و غیر نظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی ویژه نامه ۱۳۸۹

۲۱- ــــــــــــــــــــــــــ حرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی. مجله دانش و پژوهش حقوقی.سال اول شماره اول ۱۳۹۱

۲۲- ــــــــــــــــــــــــــــ نظارت(حبس) الکترونیکیِ روشی نو در جانشینی کیفر زندان(در ژتو قانون مجازات اسلامی جدید). در دایره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی). کتاب دوم. زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی.

شرکت درهمایش ها:

۱- شرکت درهمایش اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی درشهرستان قم.با نوشتن مقاله.مقاله مزبور در جلد دوم مجموعه مقالات به چاپ رسیده است.

۲- شرکت درنشست علمی منطقه ای ویژه قضات دادگستری دراستان خوزستان با ارائه مقاله.

( مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برگزیده انتخاب وجایزه ای به آن تعلق گرفت.)

۳- شرکت درکنگره ملی علوم انسانی :وضعیت امروزچشم انداز فردا. در تهران با ارائه مقاله.

۴- شرکت در همایش منطقه ای عدالت کیفری ، در دانشگاه آزاد بوشهر.با ارایه مقاله ای تحت عنوان : «رویکرد جهانی به عدالت کیفری»

۵- سخنرانی در دانشگاه آزاد بهبهان پیرامون : “دادگاه های مجازی” در تاریخ ۳/۹/۱۳۸۸

6- پژوهش گر نمونه دانشگاه چمران اهواز در سال ۱۳۸۸.

7- سخنرانی در موسسه ماکس پلانگ آلمان پیرامون « آلترناتیوهای زندان» در تابستان 1391

۸- سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ پیرامون نظام های نوین جانشین کیفر سالب آزادی(زندان).

 ۹- سخنرانی در همایش نقش آموزش درپیش گیری از جرم. به همت دادگستری مسجد سلیمان در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱

۱۰- شرکت در نشست قضایی قضات دادگستری شهرستان شوشتر در سال ۱۳۹۰

۱۱- داور جلسه نقد کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری. نوشته دکتر فریدون جعفری درمحل خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱

 ۱۲- سخنرانی در همایش کانون وکلای دادگستری خوزستان با عنوان« تحول مفهوم تعزیر و

رهنمودهای تعیین مجازات های تعزیری» در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱

۱۳- سخنرانی در میزگرد تخصصی موسسه حقوقی شهر دانش در تهران با عنوان «کاستی های نظام

 حقوقی ایران در حمایت از معلولان» در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱

۱۳- سخنرانی در مجمع عمومی کانون وکلای کرج با عنوان «گردش آزاد اطلاعات» در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۲

 

پایان نامه ها:

 

راهنمایی ده ها پایان نامه دوره کارشناسی ارشد