نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38069

38069


    
کارکنان آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

میزان تحصیلات

1

مرضیه فرزام نیا

کارشناس آموزش

4411

فوق دیپلم مدیریت امور فرهنگی

2

خدیجه اسفندیاری

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی و پردیس دانشگاهی

4414

لیسانس روابط عمومی

3

ثریا طالقانی

کارشناس امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

4414

لیسانس علوم سیاسی

4

سیما بحرینی نژاد

مسئول امور مالی دانشجویان- مسئول دبیرخانه آموزش

4412

فوق دیپلم علوم اجتماعی

5

پوران نوذری

مسئول رشته حسابداری

4412

لیسانس ادبیات فارسی

6

لیلا مزاری

مسئول رشته مدیریت

4413

لیسانس آمار

7

مریم محقق

مسئول رشته اقتصاد

4413

لیسانس زیست شناسی

8

خدیجه بندری

مسئول رشته حقوق و علوم سیاسی

4413

لیسانس محیط زیست

9

سحر میری

مسئول رشته علوم اجتماعی

4411

لیسانس روابط عمومی