نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38009

38009


اطلاعات  علمی وپژوهشی دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی

                     
        
محل تولد
: مازندران - بابلسر
مرتبه علمی : استاد یار
وضعیت استخدامی :
تاریخ استخدام :
پایه :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
آدرس محل کار :
تخصص : مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل
علایق : مدیریت بازاریابی؛ بازاریابی بین الملل؛ مدیریت استراتژیک؛ رفتار مصرف کنندگان؛ مدیریت برند