نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37509

37509


معاونین پیشین پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز 
                                                                
     

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

جهانمیر پیش بین

فوق لیسانس

مربی

 76

 78

سید عزیز آرمن

دکتری

دانشیار

78

79

عنایت اله فخرایی

دکتری

دانشیار

79

 80

سید حسین سجادی

دکتری

استاد

80

 82

محسن دستگیر

دکتری

استاد

82

89

کریم رضادوست

دکتری

دانشیار

89

91

مهدی نداف

دکتری

دانشیار

91

94

پژمان محمدی

دکتری

دانشیار

94