نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21747

21747


محتوای دوره

مدت زمان

شرایط شرکت کنندگان

هزینه(ریال)

تعریف و کاربرد داده کاوی، نحوه بهره برداری از داده کاوی در رشته های مختلف، ابزار داده کاوی، پارامترهای موفقیت در داده کاوی، OLAP و انبارداده ها ، الگوریتم داده کاوی، Fuzzy Mining ، مدل سازی، داده کاوی و روند آن در آینده

یک روزه

15/8/87

کارشناسان سازمانها ، ­ادارات و کارخانجات

000/000/1

اعضای هیأت علمی

000/500

دانشجویان

000/250

 ·         سازمانهایی که بصورت گروهی درخواست ثبت نام داشته باشند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

مکان برگزاری: دانشگاه شهید چمران اهواز ـ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی         

       زمان­ ثبت ­نام: 1/8/87 الی10/8/87  

نام دوره

زمان دوره

تاریخ برگزاری

مدت

دوره داده کاوی

یک روز

چهارشنبه  15/8/87

          9  الی 12 صبح

13 الی 16 بعدازظهر