نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21745

21745        فرم ثبت نام             
          کارگاه داده کاوی      دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی 

نام :

First name:

نام خانوادگی:

Last name:

آخرین مدرک تحصیلی/ رشته :

پایگاه اینترنتی سازمان :

محل کار:

شماره تماس:

سمت :

پست الکترونیک:

شماره فیش:

خواهشمند است علاقه مندان جهت ثبت نام ، فرم تکمیل شده ثبت نام را به همراه فیش واریزی از طریق نمابر به شماره 06113337411 و یا به آدرس: اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز ـ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، صندوق پستی : 156/ 61355 ارسال فرمایند.

 تلفن تماس 3339712    داخلی 4470