نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34212

34212  

نام‌ و نام‌خانوادگی : بابک عابدی صدقیانی  

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی :  مربی

سال تولد : 

محل تولد : آذربایجان غربی - سلماس

پست الکترونیکی : b.abedi@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم : 33331216-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )