نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31100

31100
                                                                              
 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

 

دکتر پژومان محمدی

 دکتری حقوق خصوصی- حقوق تجارت، دانشگاه تهران

تلفن تماس: 33331216(061)

پست الکترونیک: Mehryar1381@yahoo.com

مشاهده صفحه شخصی

 


واحد های زیر مجموعه:
مرکز تحقیقات
مرکز کامپیوتر
امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی