نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31803

31803



امروزه تمامی سازمان ­ها ملزم به تداوم فعالیت ­ها و سودآوری خود با رعایت مسایل محیط زیست و تعهدات اجتماعی هستند. برای آشنایی با راهکارها، روش ­ها و تجربیات موفق پایداری کسب و کار، همگام با تلاش ­های جهانی برای نخستین بار سمینار پایداری کسب و کار در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد.