نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34159

34159  

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسن فرازمند   

 مدرک تحصیلی : دکترا اقتصاد نظری-گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : 

پست الکترونیکی : hfrazmand@scu.ac.ir  /    hfrazmad@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4472

 

تلفن مستقیم : 33331216- 33337975 -061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )