نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31848

31848
درضمن برای کارکنان دستگاه های اجرایی که در سمینار شرکت می نمایند گواهی نامه رسمی از طرف  سازمان مدیریت دولتی و با تایید آن اداره کل صادر می گردد، لذا با نظر اداره آموزش دستگاه مربوطه امکان آن وجود دارد که ساعات حضور در سمینار در سوابق آموزشی شرکت کنندگان لحاظ گردد.