نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15341

15341


نام و نام خانوادگی:  رشید انصاریان

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه حقوق )

سال و محل تولد : 1335- شادگان

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار ، پایۀ

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

تاریخ استخدام: 1378

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:  RACHIDANSARIAN@hotmail.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: حقوق قضایی- دانشگاه تهران-  1353.

 کارشناسی ارشد: علوم سیاسی- دانشگاه مون پیله فرانسه- سال 1359.

 دکتری: حقوق عمومی- علوم سیاسی- دانشگاه پاریس- فرانسه.

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

مقدمه علم حقوق                                        حقوق تطبیقی

حقوق بین الملل خصوصی 1و2                       فلسفه حقوق

داوری بین المللی                                         حقوق اساسی 1و2

متون حقوقی 1و2

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

 

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

سمینارهای زیر در دانشکدۀ اقتصاد ارائه شده اند:

1- ویژگیهای نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی فرانسه 1383.

2- ویژگیهای حقوق روسیه مدرن 1380.

3-  نظام حقوقی سوانح ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی 1381.

4-  فراز و نشیب های قانون تابعیت ایران 1382.

5- حقوق مسئولیت 1380.

6- اصطلاحات حقوقی به زبان فرانسه 1379.

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:

3-4-2- به عنوان مشاور:

3-5- کتابهای در درست چاپ:

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1- مدیر گروه حقوق از مهر 1380 تا 1384.

2- عضو کمیتۀ تحصیلات تکمیلی 1380.

3- عضو شورای آموزشی- پژوهشی دانشکدۀ اقتصاد از سال 1380 تا کنون.