یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس ، معاون رئیس جمهور

یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس ، معاون رئیس جمهور


یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس ، معاون رئیس جمهور

یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس ، رئیس جمهور
  تیتر خبر در وبگاه خانه ملت، خبرگزرای جمهوری اسلامی ایران
دکتر ایرج حسینی صدر آبادی(عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشکده اقتصاد)  به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس منصوب شد.


 

آدرس کوتاه :